Hasafah Haivrit - výuka hebrejštiny

Hasafah Haivrit lekce 51-60

Hasafah Haivrit lekce 51-60

10. 02. 2010 12:45

Lekce 51


Lekce 52


Lekce 52b


Lekce 53


Lekce 54


Lekce 55


Lekce 56


Lekce 57


Lekce 58


Lekce 59


Lekce 60
Autor: Achab Haidler, zdroj: Lamedwaw
 

zpět