Bahir

Sefer ha-Bahir ספר הבהיר

27. 05. 2009 14:20

Spojení východních židovských (z Babylónie, nebo Sýrie) a gnostických myšlenek představuje další důležitá kniha Séfer Ha-Bahír “Kniha jasu”. G. Scholem (největší badatel židovského mysticismu - viz základní a nejdůležitější dílo: G. Scholem, The Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1974.) ji datuje do období mezi roky 1150 –1200. Důležitou roli i zde hraje číselná hodnota hebr. písmen:
...Proč přidal Bůh do Abrahamova jména písmeno hej a ne jiné písmeno? Z důvodu, že všechny části lidského těla mají být hodny života ve světě, který má přijít, a jenž je přirovnáván k moři. Můžeme to vyjádřit až do té míry, že stvoření bylo dovršeno v Abrahamovi. Co se týče tohoto stvoření, je popsáno v Gen 9,6 “neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím”. Číselná hodnota jména Abraham je 248, což je počet částí lidského těla... (Sefer Ha-Bahir, A. Kaplan, New York 1979.)

Literatura:
Kabala, mystika Židů, Robert Řehák a Ladislav Puršl, in: Dingir /issn: 1212-1371/ 1, 2001, str. 14-16.
 

zpět