Kabalistické spisy

ספר התמונה

(27. 05. 2009 11:26)

Sefer ha-temuna. Anonymní dílo, napsané přibližně z roku 1270 a připisované rabi Jišmaelovi Veleknězi. Přináší tři výklady forem hebrejské abecedy, které představují Boží manifestaci ve stvoření a zabývá se teorií o šemitách, kosmických cyklech... celý článek

 

פרקי היכלות רבתי

(27. 05. 2009 09:01)

Hechalot rabati. Nejvyhlášenější dílo kabaly merkava. Cesta rabiho Jišmaela nebeskými paláci. פרקי היכלות רבתי פרק א אות א א אמר ר' ישמעאל מה הפרש שירות שהיה אומר מי שבקש להסתכל בצפיית המרכבה לירד בשלום ולעלות בשלום: פרק א אות ב ב גדולה מכולם להכנס ולהכניסו ולהביאו לחדרי היכל הרקיע להעמידו לפני כסא.. celý článek

 

ספר הרזים

(27. 05. 2009 09:01)

Sefer ha-razim. Text z talmudických dob pod silným vlivem helénismu. Užívá magické praktiky blízké tradiční západní magii. Prozatím nabízím jen část: ספר הרזים זה ספר מספרי הרזים שנתן לנוח בן למך בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן בן אנוש בן שת בן אדם, מפי רזיאל המלאן בשנת ביאתו לתבה לפני כניסתו... celý článek

 

Rabi Moše Chajim Luzzato - כללי ספר מלחמות משה

(27. 05. 2009 08:59)

Kelalej sefer milchamot Moše. Navzdory svému názvu jde o klasické dílo lurijánské kabaly, pojednávající o cimcumu, parcufech a Adamu Kadmonovi. רבי משה חיים לוצאטו כללי ספר מלחמות משה א) הצורך בחכמת האמת: צורך החכמה הזאת רב הוא... celý článek

 

Rabi Moše Chajim Luzzato - ספר דרך חכמה

(27. 05. 2009 08:58)

Derech chochma. Dialog mezi žákem a učitelem o podstatě a získání moudrosti. רבי משה חיים לוצאטו ספר דרך חכמה תלמיד - רבי, הנה כאיל תערוג על אפיקי מים כן תערוג נפשי אל הידיעות ואל המושכלות, ולבבי בוער באש החמדה והתשוקה, לדעת להבין ולהתחכם, על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך שתחנני ותורני הדרך אשר אלך בה,.. celý článek

 

Rabi Moše Chajim Luzzato - ספר מסילת ישרים

(27. 05. 2009 08:55)

Mesilat ješarim. Nejznámější Ramchalova kniha, která se stala základním dílem eticky zaměřeného hnutí Musar. Rabi Moše Chajim Luzzato (aka Ramchal, Padova 1707–1746). Autor mnoha kabalistických prací, mj. Kalach pitchej chochma a Mesillat ješarim... celý článek

 

Rabi Moše Chajim Luzzato - ספר קל\"ח פתחי חכמה

(27. 05. 2009 08:50)

Kalach pitchej chochma – 138 bran moudrosti. Encyklopedické shrnutí celé kabaly ve 138 kapitolách, mnohými považované za nejsystematičtější zpracování tohoto předmětu vůbec. Rabi Moše Chajim Luzzato (aka Ramchal, Padova 1707–1746). Autor mnoha kabalistických prací, mj. Kalach pitchej chochma a Mesillat ješarim... celý článek

 

Rabi Menachem Azarja de Fano - ספר יונת אלם א-ב

(27. 05. 2009 08:48)

Jonat elem. Klasická práce o teologii a kosmologii kabaly, vysoce ceněná pražským rabínem Ješajahu Horowicem. Rabi Menachem Azarja de Fano (aka Rama Mi-Pano, 1548–1620). Italský kabalista, jeho učitelé byli Jisrael Sarug a Mordechaj Dato... celý článek

 

Rabi Jicchak Luria - שער הגלגולים

(27. 05. 2009 08:46)

Šaar ha-gilgulim. Pojednává o stěhování duší. Rabi Jicchak Luria (aka Ari, Arizal, 1534–1572). Narodil se v Jeruzalémě, zemřel v Safedu. Po Ramakově smrti vedl dva roky tamní kabalistickou školu a stal se zakladatelem nového druhu kabaly, tzv. „lurijánské kabaly”... celý článek

 

Rabi Jicchak Luria - ספר שערי קדושה

(27. 05. 2009 08:42)

Šaare keduša. Jedno z nejslavnějších děl praktické kabaly. Zde je klasické vydání, obsahující první tři kapitoly. Čtvrtá kapitola obsahující výňatky z jiných děl extatické kabaly nebyla totiž k většině vydání tištěna. Rabi Jicchak Luria (aka Ari, Arizal, 1534–1572). Narodil se v Jeruzalémě, zemřel v Safedu. Po Ramakově smrti vedl dva roky tamní kabalistickou školu a stal se zakladatelem nového druhu kabaly, tzv. „lurijánské kabaly”... celý článek

 

Rabi Moše Kordovero - ספר אור נערב

(27. 05. 2009 08:35)

Or neerav. Úvod do kabaly pro (téměř) úplné začátečníky od Ramaka, zamýšlený jako populárnější verze Pardes rimonim. Dílo je podle Ramakova syna Gedaliaha pouhým torzem mnohem rozsáhlejšího projektu. Rabi Moše Kordovero (aka Ramak, 1522–1570). Ramak byl vůdcem safedské školy kabalistů a je autorem několika důležitých kabalistických děl, kromě Pardes napsal ještě mj. Ejlima rabati; Or neerav, Or jakar (monumentální dvacetisvazkový komentář Zoharu)... celý článek

 

Rabi Josef Karo - מגיד מישרים

(27. 05. 2009 08:15)

Magid mešarim. Tuto knihu tvoří cosi na způsob deníku, do něhož si Karo v průběhu padesáti let zaznamenával rozhovory se svým nebeským rádcem (magidem). Tyto rozhovory se týkají různých subjektů. Magid nabádá Kara k maximální pokoře a skromnosti, k horlivým modlitbám a k bezmezné trpělivosti. Zvláštní důraz je kladen na odříkání, magid Karovi radí ohledně rodinných záležitostí, schvaluje či kritizuje jeho náboženské otázky... celý článek

 

Josef Gikatalia - ספר שערי אורה

(27. 05. 2009 08:11)

Šaare ora (Brány světla, v latinském překladu Portae lucis). Kniha o deseti sefirách a jejich jménech připisovaná rabi Josefu Gikataliovi. Jedná se o pojednání o Božích Jménech v deseti kapitolách, kde se Gikatalia staví poněkud nepřátelsky k filosofii. Cituje výhradně Sefer jeciru a Pirkej hechalot, což je v rozporu s jeho dřívějšími názory... celý článek

 

Moše ben Šem Tov de Leon - ספר שקל הקדש

(27. 05. 2009 08:10)

Šekel ha-kodeš. Základy kabalistické nauky o deseti sefirách a čtyřech světech.. Dílo má z toho či onoho důvodu velmi blízko k Zoharu a používá velmi podobnou terminologii. Moše ben Šem Tov de Leon (1240–1305), významný kabalista, pravděpodobný autor většiny Zoharu. O jeho učitelích a raných studiích není nic bližšího známo. Po zájmu o filosofii se natrvalo obrátil ke kabale a navázal kontakty s mnoha skupinami v Kastilii... celý článek

 

Avraham ben Jicchak z Granady - ספר ברית מנוחה

(27. 05. 2009 08:08)

Berit menucha. Dílo vzniklé ve 14. stol. ve Španělsku, připisované rabi Abrahamovi z Granady. Vykládá významy 26 způsobů vokalizace Tetragramu (tiskem vyšlo pouze deset). Svým symbolismem nezapadá mezi obvyklá kabalistická díla. Nese stopy vlivu Avrahama Abulafii, ale jeho jazykovou a písmenkovou mystiku kloubí se složitou mystikou světel. Dílo tvoří základ tzv. praktické kabaly a bylo vysoce hodnoceno pozdějšími kabalisty, kupř. Moše Kordoverem a Arim... celý článek

 

 1 / 2  >  >>