Galerie / download

Hieronymus Bosch

Hieronymus Bosch

04. 08. 2009 08:24

Hieronymus Bosch, vlastním jménem Jeroen Anthonisz van Aken, (kolem 1450 – cca. 9. srpna 1516) byl přední holandský malíř 15. a 16. století. Tvořil v rané nizozemské renesanci. Většina jeho prací znázorňuje hříchy a morální úpadek lidstva. Bosch na svých obrazech často zobrazoval démony, části lidského těla, zvířat a strojů, aby vyjádřil obavy a strach, které vytváří lidské zlo. Jeho díla jsou komplexně pojatá, originální, vyznačují se vysokou mírou fantazie a hluboce promyšlenou symbolikou postav a ikonografie. Některá z nich byla v tehdejší době dokonce označována za kacířská.
Po jeho smrti dík málu informací o jeho životě se několikrát objevily senzační informace o jeho sektářství, které se obvykle odvolávaly na symboliku děl. Jeho dílo je mimo jiné také považováno za jeden z hlavních inspiračních zdrojů pro surrealismus ve 20. století.


Život

Hieronymus Bosch se narodil jako Jheronimus (nebo Jeroen) van Aken, což vypovídá o tom, že jeho rodina pocházela z německých Cách. Velký počet svých obrazů ovšem podepisoval jako Bosch, tedy jménem které odvozoval od místa svého narození ’s-Hertogenbosch (také nazýváno Den Bosch).
O Boschově životě a vzdělání je bohužel známo velmi málo. Nezanechal za sebou žádné dopisy nebo deník, to co je o něm známo pochází především ze záznamů města ’s-Hertogenbosch a z účetní knihy Bratrstva Notre-Dame. Žádné informace neexistují ani o charakteru jeho osobnosti nebo o tom, co si myslel o pohledech na jeho umění. Datum jeho narození nelze určit zcela přesně, odhaduje se však kolem roku 1450 na základě jeho autoportrétu, který vytvořil těsně před jeho smrtí roku 1516. Portrét totiž ukazuje umělce v pokročilém věku, pravděpodobně v jeho pozdních šedesáti letech.

Bosch se narodil a celý svůj život strávil poblíž ’s-Hertogenbosch, hlavního města holandské provincie Brabantsko. Jeho dědeček, Jan van Aken (zemřel roku 1454) byl malíř (první záznam o něm pochází z roku 1430). Víme, že Jan měl pět synů, z nichž čtyři se stali také malíři. Je tak velice pravděpodobné, že otec nebo některý z jeho strýců ho vyučil malbě, ačkoliv jejich práce se nezachovaly. Boschův otec, Anthonius van Aken (zemřel kolem roku 1478) byl uměleckým poradcem Bratrstva Notre-Dame. Bosch se poprvé objevuje v městských záznamech roku 1474, kde je jmenován vedle svých dvou bratrů a sestry.
V 15. století byl ’s-Hertogenbosch prosperující centrum Brabantska (na jihu dnešního Nizozemska). V roce 1463 ovšem bylo v městě ohromným požárem zničeno přibližně 4000 domů, čehož byl (pravděpodobně) tehdy třináctiletý Bosch svědkem. Slavným malířem se stal již během svého života a často přijímal také návštěvy ze zahraničí. V roce 1488 se stal členem vysoce respektovaného Bratrstva Notre-Dame (konzervativní náboženské skupiny), k členství se dostal přes některého ze 40 zámožných občanů ’s-Hertogenbosch anebo 7000 sympatizantů z celé Evropy.
Mezi lety 1479–1481 si Bosch vzal za manželku Aleyt Goyaerts van den Meerven, která byla o několik let starší než umělec. Dvojice se přestěhovala do nedalekého městečka Oirschot, kde jeho žena zdědila dům a pozemky po její zámožné rodině.
V údajích Bratrstva Notre-Dame je zaznamenáno Boschovo úmrtí v roce 1516. Jeho pohřeb se podle vzpomínek uskutečnil v kostele svatého Jana 9. srpna toho roku.

Dílo

Bosch se svým dílem řadí k rané tvorbě nizozemské renesance a jako takový je ovlivněn tvorbou iluminace. Někdy je řazen k pokračovatelům doznívající gotiky, respektive středověké knižní malby – jak patrno z detailů maleb, jež někdy miniatury připomínají. Dílo se vyznačuje narativností a moralizujícími tématy, které zobrazují zápas dobra se zlem. K tomuto účelu Bosch vyobrazuje s velkou fantazií zvířata, části lidských těl, stroje a démony. Jeho díla jsou komplexně pojatá, originální, vyznačují se vysokou mírou fantazie a hluboce promyšlenou symbolikou postav a ikonografie.
Bosch vytvořil několik triptychů. Mezi jeho neznámější díla patří například Zahrada pozemských rozkoší, tato malba zobrazuje ráj s Adamem a Evou a mnoho podivuhodnými zvířaty v levé části, pozemské rozkoše s řadou nahých postav, s ovocem a děsivými ptáky ve střední části a fantazijním zobrazením pekla trestajícího hříchy na pravém panelu triptychu. Při zavření postranních panelů může pozorovatel vidět Boha tvořícího zemi.
Po malířově smrti se stal jeho obdivovatelem Filip II. Španělský, který získal řadu děl, která jsou dnes k vidění v Pradu. Mezi nimi nechybí ani Zahrada pozemských rozkoší.

Interpretace

V předchozích stoletích se často věřilo, že Boschova díla byla inspirována středověkou herezí a tajemnými okultními praktikami. Jiní soudí, že jeho práce byla vytvořena jenom jako provokace a zábava, podobně jako groteska v italské renesanci. V prvních známých záznamech Boschových děl z roku 1560, Felipe de Guevara napsal, že Bosch byl pokládán skoro za „vynálezce nestvůr a přízraků“. Zatímco díla starých mistrů byla založena v duševním světě každodenního života, Bosch s nimi konfrontoval svůj pohled.
Ve 20. století badatelé začali vidět Boschovy vize jako méně fantastické a akceptovali, že jeho díla reflektují ortodoxní víru tehdejší doby. Jeho zobrazení hříšného lidstva odráží pojetí nebe a pekla z tehdejší výkladové literatury a kázání. Důležitou roli v interpretaci díla sehráli na počátku 20. století také surrealisté, především potom Joan Miró, Max Ernst a Salvador Dalí. Ti v Boschovi také nalezli velmi důležité východisko pro své dílo.

Diskuse o autorství

Detail obrazu Jan Evangelista na Patmosu s patrným podpisem
Přesné číslo vytvořených děl je předmětem mnoha debat. Bosch podepsal pouze sedm svých děl a to není jisté, že všechna díla jemu jednou připisovaná pochází právě z jeho ruky. Je známo, že na počátku 16. století vznikla řada kopií a variací na jeho díla. Svými díly ovlivnil bezpočet svých následovníků.
Po léta mu badatelé připisovali další a další díla, o kterých si mysleli, že je vytvořil, s definitivní jistotou to však lze říci pouze o 25 dílech.

Nejznámější obrazy

Zahrada pozemských rozkoší
Loď bláznů
Fůra sena
Pokušení svatého Antonína
Klanění tří králů
Sedm smrtelných hříchů
Nesení kříže


Literatura:
BOSING, Walter. Hieronymus Bosch : kolem 1450–1516 : mezi nebem a peklem. Praha : Slovart, 2005. ISBN 3-8228-6695-4.
REMBERT, Virgina. Hieronymus Bosch. Praha : Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-906-1.
VOLAVKOVÁ, Hana. Hieronymus Bosch. Praha : Odeon, 1975.

 

zpět