Liturgie - modlitby

Šehechejanu

Šehechejanu

19. 05. 2010 19:51

Šehechejanu (hebrejsky: שהחינו, doslova „jenž nás nechal dožít“) je židovské požehnání, které se pronáší při následujících příležitostech:
na začátku svátku (obvykle při zapálení svíček nebo při kiduši; na Jom kipur se říká v synagoze bezprostředně po modlitbě Kol nidre);
při setkání s přítelem po nejméně třicetidenním odloučení;
před prvním jezením sezónního ovoce v dané sezóně (tzv. pri chadaš, nový plod);
před provedením každoročně se opakující micvy poprvé v daném roce (sezení v suce na Sukot, zapalování chanukové svíce apod.);
po zakoupení nového předmětu, hodnotného nebo důležitého pro daného člověka (např. šaty);
při nastěhování do nového domu nebo bytu;
při narození dítěte;
před Pidjon ha-ben;
konvertita říká šehechejanu po ponoření do mikve;
při jiné dobré události nebo obdržení dobré zprávy;
někteří mají ve zvyku říkat šehechejanu při požehnání slunce.

Historie

Modlitba pochází z Talmudu (Brachot 54a, Pesachim 7b, Suka 46a, atp.), pravděpodobně se říkala již dříve, byť v různých variacích. Stala vyjádřením díků Židů za důležité a podstatné okamžiky. Existuje melodická interpretace požehnání, přestože ono samo o sobě toto nezbytně nutně nevyžaduje. Autorem je Meyer Machtenberg, východoevropský sbormistr, který v 19. století skládal ve Spojených státech Amerických.

Text

בָּרוּךְ אַתָּה יהוה אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְמַן הַזֶּה
Baruch ata Adonaj, Elohejnu Melech ha-olam, še-hechejanu vi-kijmanu ve-higi’anu la-zman ha-ze
Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, že jsi nám dopřál dožít se, dočkat se a dosáhnout tohoto času.

Historické události

Deklarace nezávislosti Státu Izrael byla veřejně přečtena ve čtyři hodiny odpoledne 14. května 1948 v Tel Avivu, před vypršením Britského mandátu. Poté co David Ben Gurion přečetl deklaraci nezávislosti, rabín Fishman pronesl modlitbu Šehechejanu a deklarace byla podepsána. Slavnostní ceremonie byla zakončena zpěvem Hatikvy (izraelské hymny).

 

zpět