Liturgie - modlitby

Kadiš

16. 05. 2009 23:16

Kadiš (aramejsky: קדיש, „svatý“) je židovský chvalozpěv, sloužící jako předěl v liturgii. Kadiš je psán hebrejsko-aramejsky a říkal se pravděpodobně již v Izraeli v dobách druhého Chrámu. Kadiš je často a chybně označován za „modlitbu za mrtvé“. Ve skutečnosti nemá nic společného s modlitbou a už vůbec ne s mrtvými. Modlitba za zesnulé se nazývá Jizkor. Kadiš rovněž není možné recitovat pokud není přítomen minjan.

Recitace

Kadiš vždy předříkává chazan, tučně vytištěné pasáže říká spolu s ním nahlas i obec. Celý kadiš zní následovně:

Hebrejský text
יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא. אמן:
בְּעָלְמָא דִּי בְרָא כִרְעוּתֵהּ וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵהּ בְּחַיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן וּבְחַיֵּי דְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב, וְאִמְרוּ אָמֵן:
יְהֵא שְׁמֵהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא:
יִתְבָּרַךְ. וְיִשְׁתַּבַּח וְיִתְפָּאַר וְיִתְרוֹמַם וְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדָּר וְיִתְעַלֶּה וְיִתְהַלָּל שְׁמֵהּ דְּקֻדְשָׁא. בְּרִיךְ הוּא:
לְעֵלָּא (בעשי"ת לְעֵלָּא לְעֵלָּא מִכָּל) מִן כָּל בִּרְכָתָא וְשִׁירָתָא תֻּשְׁבְּחָתָא וְנֶחֱמָתָא דַּאֲמִירָן בְּעָלְמָא. וְאִמְרוּ אָמֵן:
קַבֵּל בְּרַחֲמִים וּבְרָצוֹן אֶת תְּפִלָּתֵנוּ
תִּתְקַבַּל צְלוֹתְהוֹן וּבָעוּתְהוֹן דְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל קֳדָם אֲבוּהוֹן דִּי בִשְׁמַיָּא, וְאִמְרוּ אָמֵן:
יְהִי שֵׁם יְהֹוָה מְבֹרָךְ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם
יְהֵא שְׁלָמָא רַבָּא מִן שְׁמַיָּא וְחַיִּים עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל. וְאִמְרוּ אָמֵן:
עֶזְרִי מֵעִם יְהֹוָה עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ
עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן:

Přepis

Jitgadal ve-jitkadaš Šmej raba (Amen)
Be-alma di-vra chirutej ve-jamlich malchutej, be-chajejchon u-ve-jomejchon u-ve-chajej de-chol Bejt Jisra’el, ba-agala u-vi-zman kariv ve-imru: Amen.
Jehe Šmej raba mevarach le-alam u-le-almej almaja.
Jitbarach ve-jištabach ve-jitpo’ar ve-jitromam ve-jitnase ve-jithadar vejit’ale ve-jithalal Šmej de-Kudša, berich Hu.
Le-ela (le-ela u-le-ela) min kol birchata ve-širata tušbechata ve-nechemata, da-amiran be-alma ve-imru: Amen.
Titkabal clotehon u-va’uthon de-chol Bejt Jisra’el kedam Avuhon di bi-šmaja ve-imru: Amen
Jehe šlama raba min šemaja ve-chajim alejnu ve-al kol Jisra’el ve-imru: Amen.
Ose šalom bi-mromav, Hu ja’ase šalom alejnu ve-al kol Jisra’el ve-imru: Amen.

Překlad

Nechť se Jeho veliké Jméno vyvýší a posvětí (Amen).
Ve světě, který stvořil podle Své vůle. Ať je upevněna Jeho vláda za vašich dnů a za vašich životů a za života celého Izraele, rychle a brzy. A řekněte: Amen
Buď požehnáno Jeho veliké Jméno navěky věků.
Ať je posvěceno, pochváleno, oslaveno, vyvýšeno, vychváleno, zmocněno, vyneseno a velebeno Jméno Svatého, budiž požehnán.
Za každým požehnáním a písní, chválou a útěchou, kterou je možné vyjádřit v tomto světě, a řekněte: Amen.
Kéž jsou přijaty modlitby a prosby celého domu Izraele před jejich nebeským Otcem. A řekněte: Amen.
Ať je seslán z nebes hojný mír a život na nás a na celý lid Izraele a řekněte: Amen.
Ten, jenž zjednává mír na Svých výšinách, ať zjedná mír i nám a celému Izraeli a řekněte: Amen.

Druhy

Poloviční kadiš – Chaci kadiš – slouží jako předěl v liturgii. Obsahuje pouze prvních pět vět celého kadiš
Celý kadiš – Kadiš šalem, Kadiš titkabal – Slouží jako předěl mezi hlavními částmi liturgie.
Kadiš sirotků – Kadiš jatom – jako Celý kadiš, pouze bez šestého odstavce תִּתְקַבַּל titkabal („kéž jsou přijaty“), právě tento je často chybně označován jako „modlitba za mrtvé“. Recitují ji truchlící po dobu jednoho roku od úmrtí blízkého příbuzného a poté vždy ve výroční den (v jidiš „jarcajt“). Recituje se na závěr liturgie a po blahořečení.
Rabínský kadiš – Kadiš de-rabanan – obsahuje zvláštní odstavec Al Jisra’el ve-al rabanan a recituje se po studiu Mišny nebo Talmudu.
עַל יִשְׂרָאֵל וְעַל רַבָּנָן. וְעַל תַּלְמִידֵיהוֹן וְעַל כָּל תַּלְמִידֵי תַלְמִידֵיהוֹן. וְעַל כָּל מַאן דְּעָסְקִין בְּאוֹרַיְתָא. דִּי בְאַתְרָא קַדִּישָׁא הָדֵין וְדִי בְכָל אֲתַר וַאֲתַר. יְהֵא לְהוֹן וּלְכוֹן שְׁלָמָא רַבָּא חִנָּא וְחִסְדָּא וְרַחֲמִין וְחַיִּין אֲרִיכִין וּמְזוֹנֵי רְוִיחֵי וּפֻרְקָנָא מִן קֳדָם אֲבוּהוֹן דְּבִשְׁמַיָּא וְאַרְעָא וְאִמְרוּ אָמֵן:
Al Jisra’el ve-al rabanan ve-al talmidejhon ve-al kol talmidej talmidejhon ve-al kol man de-askinan be-Orajta di be-atra ha-dejn ve-di be-chol atar ve-atar. Jehe le-hon u-le-chon šlama raba, china ve-chisda ve-rachamin ve-chajin arichin u-mezonej revichej u-purkana min kodam Avuhon di bišmaja ve-imru: Amen
Nad Izraelem a nad jeho učiteli, jejich žáky a všemi jejich žáky a nad všemi, kteří se zabývají studiem Tóry, kteří jsou zde nebo kdekoliv jinde, ať je jim a Tobě dán hojný mír, milost, laskavost a slitování, dlouhý život, bohatá potrava a spása od jejich Otce, který je na nebesích (a na Zemi), a řekněte: Amen

Odlišné verze

Kadiš původně obsahoval v prvním odstavci i verš vztahující se k příchodu Mesiáše - וְיַצְמַח פּוּרְקָנֵהּ וִיקָרֵב מְשִׁיחֵהּ. Tento verš byl ovšem v aškenázském kulturním prostředí na nátlak křesťanských cenzorů vyškrtnut a zůstal pouze v sefardské verzi (kterou později přejali také chasidé).

Literatura:
BLAŽEK, Jiří; HOLUBOVÁ, Markéta. Sidur Adir ba-marom. Modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky s paralelním českým překladem a komentářem. Praha : Nakladatelství Bergman Tomáš, 2008. 676 s. ISBN 978-80-904207-0-0.
 

zpět