Liturgie - modlitby

Amida

(16. 05. 2009 23:14)

mida (hebrejsky עמידה „stojící“) je židovská modlitba, známá též pod názvy שמונה עשרה, Šmone esre (osmnáct, podle počtu požehnání), nebo též התפילה Ha-Tfila (dosl. „Ta Modlitba“), eventuelně תפילת לחש (tfila lachaš, tichá modlitba). Nařízení ohledně recitace Amidy Amida se ve všední den recituje třikrát denně, při modlitbách Šacharit, Mincha a Ma’ariv... celý článek

 

Šema

(14. 05. 2009 15:43)

Šema Jisra'el (hebrejsky: שמע ישראל, doslova „Slyš, Izraeli“; zkráceně Šema, hebrejsky: שמע, doslova „Slyš!“) je jedna z nejdůležitějších židovských modliteb a vyznání víry (krédo) judaismu. Jedná se o jeden z ústředních a nejstarších prvků židovské liturgie. V židovství výraz Šema jako takový ozačuje soubor požehnání, nazývaný ברכות קריאת שמע Birchot kri’at Šema nebo pouze קריאת שמע kri’at Šema, dosl... celý článek

 

Patach Elijahu

(14. 05. 2009 14:22)

Tato modlitba se nachází na konci druhého úvodu k Tikunej Zohar (list 17) Prorok Elijahu (blahé paměti) započal a řekl: Pane světů! Ty jsi jediný a nedělitelný. Ty jsi nejvyšší nad všemi vznešenými, skrytější nežli vše skryté. Žádná myšlenka Tě naprosto nemůže pojmout. Ty jsi tím, kdo dal vzniknout deseti úrovním - my je nazýváme deseti sefirami. S nimi řídíš skryté neprojevené světy i světy projevené. Díky nim jsi lidským synům skrytý... celý článek

 

<<  <  2 / 2