Náboženské předměty

Kitl

19. 05. 2010 19:12

Kitl je jednoduchý bílý oblek (tvaru noční košile), který symbolizuje čistotu a pomíjivost lidského života. Židovští muži jej nosí během Vysokých svátků (Jom Kipur, Roš ha-šana), kantor jej nosí během bohoslužby Musaf při svátku Šemini aceret a Pesach. Při domácím pesachovém sederu jej obléká ten, který vede bohoslužbu. Nosí jej také ženich při svatebním obřadu.
Zbožní Židé jsou pochováváni v pohřebním rubáši (tachrichim) nebo v kitlu.
 

zpět