Svátky

Jom ha-Acma´ut

Jom ha-Acma´ut

08. 05. 2009 08:12

Jom Ha'Acma'ut (hebrejsky: יום העצמאות) – Den nezávislosti Izraele připomíná vyhlášení nezávislého státu Izrael, 14. května 1948 (5. ijaru 5708), kdy vypršel britský mandát na území Palestiny. David Ben Gurion (předseda Prozatimní státní rady) přečetl prohlášení nazávislosti, které bylo podepsáno v Tel Avivu.
Připadá-li 5. ijar na pátek, nebo na šabat, přesouvají se oslavy na předchozí čtvrtek. Zákazy pro období omer se ruší. Samotné oslavy začínají obřadem na Herzlově hoře v Jeruzalémě, kde se zapalují pochodně. V synagogách se konají slavnostní bohoslužby (recitace žalmů, veršů z Lecha dodi, všednodenních ma'ariv po svátečním způsobu, zpěv Šema Jisra’el a troubení na šofar) a večer se pořádají ohňostroje a slavnosti po širým nebem.
Druhého rána se Jom Ha'Acma'ut oslavuje veřejnými událostmi. Prezident pořádá recepci pro členy diplomatického sboru a další vážené hosty, dále pak pronese poselství ke Dni nezávislosti v televizi a rozhlase. Předává se cena Izraele za zásluhy v několika oborech a probíhá písňový festival. Vítěze zvolí publikum. Koná se také světová soutěž v Bibli pro židovskou mládež. Tato soutěž se vysílá v televizi a přitáhne vždy mnoho soutěžících i diváků.
V diaspoře se konají bohoslužby díkuvzdání, svátek se slaví například hostinami či koncerty. Roku 1978 při příležitosti třicátého výročí vzniku Izraele vydala Světová sionistická organizace v Jeruzalémě Seder HaTfilot LeJom Ha'Acma'ut (Modlitební pořádek), který uspořádal rabín Moše Cvi Neria.
 

zpět