Svátky

Tu bi-švat

Tu bi-švat

(07. 05. 2009 15:10)

Tu bi-švat (hebrejsky: ט"ו בשבט, dosl. 15. ševat) se slaví, jak již název napovídá, patnáctý den měsíce ševatu a bývá nazýván „Nový rok stromů“ (ראש השנה לאילן, Roš ha-šana le-ilan). Tu bi-švat připadá většinou na konec ledna případně na začátek února, kdy v Izraeli začínají kvést první stromy (mandlovníky) a označuje začátek nového vegetačního cyklu. Tu bi-švat patří mezi menší svátky... celý článek

 

Chanuka

(05. 05. 2009 20:39)

Chanuka (hebrejsky: חֲנֻכָּה, doslova „zasvěcení“ nebo „dedikace“) známá také jako Svátek světel, je osmidenní židovský svátek připomínající zázrak při opětovném vysvěcení druhého Chrámu po povstání Makabejských v 2. století př. n. l. Chanuka se slaví po osm nocí, počínaje podle židovského kalendáře 25. dnem měsíce kislev, což podle gregoriánského kalendáře připadá na období od konce listopadu do konce prosince... celý článek

 
Šavu´ot

Šavu´ot

(05. 05. 2009 11:41)

Šavu'ot (hebrejsky: שבועות) dosl. „týdny“, někdy nazýván „letnice“ nebo „svátek týdnů“) je druhý ze tří poutních svátků, který připadá na padesátý den po svátku Pesach (7 týdnů + 1 den) na 6. a 7. den měsíce sivan. Připomíná darování Tóry na Sinaji. Šavu'ot má mnoho aspektů a jako důsledek je nazýván různými jmény... celý článek

 
Počítání omeru

Počítání omeru

(05. 05. 2009 11:39)

Počítání omeru (hebrejsky: ספירת העומר, Sfirat ha-Omer) je židovský náboženský obřad, jehož hlavní náplň spočívá v počítání dnů, které uběhly od prvního dne svátku Pesach až do předvečer svátku Šavu'ot. Jedná se celkem o 49 dnů... celý článek

 
Pesach

Pesach

(04. 05. 2009 15:52)

Pesach (hebrejsky: פֶּסַח pesach), často nazývaný „Svátek nekvašených chlebů“ nebo „židovské velikonoce“ je jedním z nejdůležitějích židovských svátků a zároveň jedním z nejstarších vůbec (jelikož příkaz k jeho dodržování byl dán jako jeden z mála ještě před darováním Tóry na Sinaji)... celý článek

 
Simchat Tora

Simchat Tora

(04. 05. 2009 15:10)

Simchat Tóra (hebrejsky: שמחת תורה, Radost z Tóry) je židovský svátek, jenž se slaví po skončení svátku Sukot a symbolizuje skončení ročního cyklu čtení z Tóry a započnutí nového. V Izraeli připadá na 22. tišri společně se Šmini aceret, v diaspoře se slaví o den později, 23. tišri... celý článek

 
Hošana Raba

Hošana Raba

(04. 05. 2009 15:09)

Hošana raba (hebrejsky: הושענא רבה, Velká Hošana, Velká prosba) je židovský svátek, jenž se slaví poslední den svátku Sukot. Připadá na 21. tišri. Hošana raba je vyvrcholením hošanot (proseb z ústřední formulí Ana Adonaj, hoši'a na (Prosím Hospodine, zachraň)), při kterých obec na Sukot obchází synagogu s lulavem a etrogem. Na Hošana raba se koná sedm obcházení - hakafot, sg... celý článek

 

Šmini aceret

(04. 05. 2009 15:09)

Šmini aceret (hebrejsky: שמיני עצרת, Osmý [den] shromáždění) je židovský svátek, připadající na 22. tišri. Jedná se o osmý den, následující po sedmi dnesch svátku Sukot. Šmini Aceret není součásti Sukot, je to samostatný svátek (říkám během něj požehnání Šehechejanu, které se říká pouze v první den svátku) a nevztahují se na něj tradice týkající se Sukot (čtyři druhy, přebývaní v suce)... celý článek

 
Sukot

Sukot

(04. 05. 2009 15:05)

Sukot (hebrejsky: סוכות, dosl. stany) je židovský svátek, nazývaný Svátek stanů, Svátek sklizně - חג האסיף, židovská tradice o něm referuje rovněž jako o čase naší radosti - זמן שמחתינו - který patří mezi poutní svátky. Začíná se slavit 15. tišri, což většinou připadá na říjen, a slaví se sedm dní (v Izraeli), v diaspoře osm... celý článek

 
Jom Kipur

Jom Kipur

(04. 05. 2009 15:01)

Jom kipur (hebrejsky: יום כיפור) je jedním z Vysokých židovských svátků, jenž se podle Bible nazývá Den smíření (Jom ha-kipurim). Mezi sefardskými Židy je Jom kipur nazýván jako den „trýznění duší“ a „očisty od hříchu“ (Lv 16:29-34; 23:27-32; Nu 29:7). Připadá na 10. den měsíce tišri. Tento den je pro mnoho lidí jedním z nejvýznamnějších dnů v židovském kalendáři... celý článek

 

Roš ha-šana

(04. 05. 2009 14:56)

Roš ha-šana (hebrejsky: ראש השנה, doslova „hlava roku“) je židovský Nový rok, který se slaví 1. a 2. den měsíce tišri, tj. podle gregoriánského kalendáře zhruba období září až října. Tento den Mišna počítá jako den, od něhož se počítají roky židovského kalendáře. Podle židovské tradice byl v tento den stvořen svět... celý článek

 

Roš Chodeš

(04. 05. 2009 14:51)

Roš chodeš (hebrejsky: ראש חודש, doslova „hlava měsíce“) je označení pro první den židovského měsíce. Doslovný překlad tohoto pojmu je ,,hlava měsíce‘‘, užívá se též slova novoluní. Tradice tohoto svátku se datuje od prvního dne měsíce nisan, který byl čtrnáctý den před východem židů z Egypta. Stalo se tak poté, co Bůh přikázal Mojžíšovi, aby vyhlásil novoluní... celý článek

 

<<  <  2 / 2