Tradice a zvyky

Bar Micva

Bar Micva

14. 05. 2009 10:37

Bar Micva (בר מצוה) znamená v překladu syn přikázání, syn Zákona. Pochází ze středověku, v biblické době neexistoval. Tímto obřadem se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž. Symbolickému přijetí mezi dospělé předchází nejméně jednoleté studium při němž se hoch učí hebrejsky, studuje Tanach a učí se náboženským povinnostem dospělých. Zvykem je, že nejbližší šabat po chlapcových 13. narozeninách se koná obřad v synagoze. Chlapec smí poprvé veřejně přečíst příslušnou týdenní pasáž z Tóry, popřípadě také pasáž z prorockých knih (tzv. haftara.) Způsob jakým je bohoslužba na Bar Micva vedena se v různých kongregacích liší a není zakotven v židovském právu. Sefardští židé oslavují Bar Micva až po té co chlapec dosáhne 14 let.
Po té co chlapec projde tímto obřadem stává se odpovědným sám za sebe a dospělým dle židovského práva. Chlapec také může číst v synagoze z Tóry a být součástí minjanu, což je 10 osob (v ortodoxních kongregacích pouze mužů) potřebných k modlitbě. Mimo to je též teoreticky dost starý aby se mohl dle židovského práva oženit. Z různých důvodů mnoho židovských chlapců nemá Bar Micva, neznamená to však, že by byli méně dospělí, či že by měli méně odpovědnosti než židé, kteří měli obřad Bar Micva.

Dary

Tradicí je také dávat na Bar Micva dárky. Stejně jako při jiných významnějších oslavách bývá zvykem, že počet darů je 18, jelikož hebrejské slovo chaj (חַי), které znamená život, je také výrazem pro číslo 18. Chlapec jako jeden z dárků většinou dostane talit, což je bílý šál s třásněmi, často modře pruhovaný, který si pokládají muži na hlavu a ramena při ranní modlitbě. Dále by měl obdržet tefilin. Tfilin jsou dvě malé krabičky, jež si židé připevňují při modlitbě koženými řemínky na ruku a na čelo. V krabičkách jsou uloženy pergameny na nichž jsou napsány úryvky z Tóry. Připevněním těchto krabiček na své tělo si připomínají že Tóru nosí v srdci (krabička připevněná na levé ruce) a v mysli (krabička připevněná na čele). Zvykem je také dávat chlapci knihy, které bude potřebovat při pozdějším náboženském studiu.
 

zpět