Tradice a zvyky

Simchat Bat

14. 05. 2009 10:31

Simchat Bat (nebo též Brit bat) je židovský novodobý obřad k oslavě narození dcery. V dřívějších dobách narozená holčička dostávala jméno v synagoze.

Průběh obřadu

Dcera je přinesena do pokoje, kde bude obřad probíhat. Každý kdo je v místnosti jí přivítá. Položí jí do křesla, které představuje katedru proroka Elijaše. Rodiče si mohou vybrat buď číst pasáže z bible, které se vztahují k dítěti a Judaismu, nebo zpívat písničky a číst verše. V tomto obřadu rodiče též říkají požehnání. V průběhu obřadu holčička dostává jméno.

Výběr jména

Výběr jména je velice důležitý. Každé jméno má svůj význam. Velmi často se vybírá z biblických jmen, nebo se pojmenovává podle příbuzných. V aškenázských rodinách dívka (stejně tak jako chlapec) velmi často dostává jméno po zemřelém příbuzném.

 

zpět