Tradice a zvyky

Chazan

(13. 05. 2009 08:26)

Chazan hebrejsky: חזן, někdy nazývaný též „kantor“, je muž, který v synagoze vede společné modlitby (coby vyslanec obce - šaliach cibur - שליח צבור, zkráceně Šac) ; může, ale také nemusí splývat s rabínem. Nemusí jít o stálou funkci, chazanem se může v ten který okamžik stát v podstatě každý z minjanu... celý článek

 
Rabín

Rabín

(13. 05. 2009 08:20)

Rabín (někdy také rabi, z hebr. רב rav, popř. רבי rabi) je vysokou náboženskou autoritou v judaismu. Obecně tento pojem znamená „učitel“, původní význam slova rav je „mistr“, „pán“. Českým zemským rabínem je v současnosti Karol Sidon. Podstata titulu Titul rabi začal být používán zprvu jako titul pro učence, jejichž názory zmiňuje mišna (tzv. tana'im)... celý článek

 

Pohřeb

(12. 05. 2009 12:03)

Více o tomto tématu naleznete ZDE Židovský pohřeb (hebrejsky: קבורה kevura) je podobně jako v jiných náboženstvích rituál, který slouží k poslednímu a důstojnému rozloučení se zesnulým a to podle náboženských pravidel a předpisů (halacha). Před smrtí Tradice judaismu učí, že nemocný člověk nemá být v nemoci a ve smrti sám... celý článek

 

Kalendář

(12. 05. 2009 12:00)

Židovský kalendář (hebrejsky: לוח השנה, luach ha-šana, zkráceně luach dosl. „deska“, „tabule“) je lunisolární, tzn. měsíce jsou počítány podle Měsíce a roky podle Slunce. Letopočet se datuje od stvoření světa, latinská zkratka je AM (anno mundi). Všechny měsíce židovského kalendáře začínají novem, respektive objevením prvního srpku nového měsíce, rok a letopočet se pak mění prvního dne měsíce tišri... celý článek

 

Halacha

(12. 05. 2009 11:50)

Halacha (Hebrejsky: הלכה; od הלך – chodit, kráčet – jít určitým způsobem, postupně nabývá na významu zvyk, obyčej, mrav, předpis, ustanovení) je celkový souhrn židovského náboženského práva, včetně biblického práva (613 přikázání) a pozdějšího talmudského a rabínského práva, jakož i zvyků a tradic. Halacha řídí nejen čistě náboženské (např... celý článek

 
Boží Jména

Boží Jména

(12. 05. 2009 10:51)

Boží Jméno zaujímá v judaismu mimořádné místo. Nakládání s Božími jmény vyžaduje zvláštní úctu a obezřetnost, neboť 3. přikázání z Desatera nařizuje "nebrat jej nadarmo"... celý článek

 
613 micvot

613 micvot

(12. 05. 2009 10:45)

Není tajemstvím, že Židé dodržují spoustu jakýchsi přikázání -- *micwot. Zběžným pohledem na jednotlivé z nich zjistíme, že dobrá třetina ze sbírky šesti set třinácti tarjag micwot se vztahuje na záležitosti chrámové služby (ačkoli chrám již téměř dva tisíce let neexistuje), další se týkají výhradně Erec Jisroel, která ovšem v biblickém slova smyslu zatím neexistuje... celý článek

 
Sefer Tora

Sefer Tora

(12. 05. 2009 10:36)

Sefer Tora (hebrejsky: ספר תורה, dosl. „kniha (svitek) zákona“) je v současosti standardní označení pro pergamenový svitek s textem Tóry používaný k liturgickému čtení při bohoslužbách. Sefer Tora se těší v judaismu mimořádné úctě a má status posvátného předmětu... celý článek

 

<<  <  2 / 2