Osobnosti

Simon Magnus

Simon Magnus

10. 06. 2010 20:53

Nejimpozantnějším gnostickým kouzelníkem byl Simon Magnus:

Samaritán z prvního století, jehož křesťanští autoři odsuzovali a nenáviděli, označovali ho za nebezpečného odpůrce církve a prvního kacíře. Přesto, že k nim z počátku patřil byl později vyloučen, neboť se pokoušel penězi získat moc Svatého Ducha... a tak se stal prvním hříchem - simonie nebo-li svatokupectví. Pocházel ze Samaří a zprávy o něm podává Justinus Mučedník, další zprávy nalezneme ve výrocích svátých Otců (patrisů) a jinde. Údajně se vzdělával v Alexandrii, kde byl zasvěcen do magie a po té působil v Palestině kde se stal gnostikem.

Připisuje se mu dílo Velké zjevení a vedl diskuze s apoštoly Petrem a Pavlem. Jeho družkou byla Helena, jíž simoniani, následovníci jeho učení, uctívali jako bohyni. I když jinak to byla prostitutka z Tyre. Dovedl uzdravovat nemocné, učinit se neviditelným, oživit sochy a přinutit je tančit a smát se. Probouzel mrtvé k životu a vyvolával duchy. Ze vzduchu stvořil člověka, dokázal na sebe vzít podobu zvířete nebo čehokoliv jiného. Prohlašoval, že je odolný vůči ranám a ohni, že dovede létat, tvrdil že je vtělením Sváté Trojice. Všude kde byl předváděl zázraky, ale byl pronásledován svatým Petrem, který ho označoval za podvodníka a předváděl vlastní a působivější zázraky. Aby umlčel všechny protesty rozhodl se, že vstoupí na nebesa. Z věže, jež byla pro tyto účely postavena na Martově poli, se vznesl do vzduchu, ale v polovině cesty ho stáhli k zemi Petrovy modlitby a tak způsobily jeho smrt.

Vytvořil učení o skrytém ohni, jakémsi universu skrytých sil v člověku: "Skrytý oheň je moc, která plodí sebe samu, sebe samu zmnožuje, sebe samu hledá a sebe samu nachází."
 

zpět