Osobnosti

Metatron

Metatron

19. 05. 2010 19:25

Metatron (hebr. מטטרון nebo מיטטרון) je v judaismu andělský vládce a princ kůru serafínů. Je princem moudrosti. Píše se o něm v Talmudu, v knize Enoch nebo Zohar. Nejvýznamnější text se nachází v Hechalot Rabbati. Zde má Metatron vysoké postavení, je nazýván jako ‘menší JHVH’ nebo spolustvořitel světa. V Talmudu se píše že funkce knížete světa byla přesunuta z Michaela na Metatrona. Dále se o něm píše v knize Enoch, kde je popisován jako prvotní anděl nebo jako přeměněný Enoch - o tom se v Bibli píše: „I chodil Enoch s Bohem. A nebylo ho neboť Bůh ho vzal“ (Genesis 5, 24). V knize Zohar se popisuje jako menší JHVH, přeměněný Enoch, přeměněný Eliáš, dvojče anděla Sandalfona.Podle publikací B.Štirského a J.Veselého

"Metatron je v kabale jméno vládce duchů vyšších sfér, který zároveň ovládá takzvané kolo života (ofamin). Jde o jakousi personifikaci životní síly."
Vyobrazení hlavy anděla Metatrona můžeme nalézt na Klíčcích Šalamounových, přesněji řečeno na jednom z těchto planetárních talismanů a to na talismanu Slunce, jež je propůjčovatelem síly Božího jména El Šadaj, jehož jsou poslušni všichni tvorové a andělé před ním padají na kolena. Metatron je zástupcem právě tohoto jména a někdy proto bývá nazýván menší Jahve, nebo kníže Tváře.
 

zpět