Osobnosti

Šabtaj ha-Kohen

28. 05. 2009 21:30

Šabtaj ha-Kohen (hebrejsky שבתי הכהן, akronym ש"ך, Šach, 1621, Vilno – 1662, Holešov) byl litevským a krátkou dobu také holešovským rabínem a významným židovským učencem.

Život a dílo

Šach byl synem vilenského rabína, studoval v Kazimierzi, kde jej vyučoval také Natan Neta Šapira a většinu svého života pak strávil v Litvě. Již za jeho mládí jej ostatní brzy považovali za jednu z největších židovských autorit. Během severní polské války po okupaci Vilna ruskými vojsky roku 1655 však vypukly pogromy a Šach musel uprchnout. Nakonec přišel do Holešova, kde byl přijat za rabína, po krátké době však zemřel. Na jeho počest se místní židovská modlitebna nazývá Šachova synagoga.
Šach dokázal napsat množství knih, z nichž se nejvíce proslavily Rty Kohena (hebrejsky שפתי כהן, Siftej Kohen) z roku 1646, což je komentář ke dvěma částem díla Josefa Kara Šulchan aruch. Jeho díla se však nezabývala pouze čistě náboženskými záležitostmi, nýbrž také událostmi, jež Šach zažil. V knize Megilat ejfa (hebrejsky מגילת עיפה) oplakává zničené židovské obce ve své domovině a v jiném žalozpěvu vykresluje pogromy, jež vypukly v důsledku povstání Bohdana Chmelnického.
 

zpět