Alefbet - hebrejská abeceda

Cade

21. 09. 2009 16:19

צ - ץ

Po „duchovním oku" Ajin a poté, co dokážeme „ostříhat svá vlastní ústa" -- Pe, neboť jsou branou poznání i poznávání, je třeba ještě jedna maličkost. Modlitba. Zadíváme-li se na tvar Cade pozorně, myslím, že se v něm dá spatřit klečící postavička se sepjatýma rukama. Cade symbolizuje *cadika -- spravedlivého. Ve svém původním významu je Cade háčkem na Víme už, že v čase se vznáší Leviathan Nun a právě modlící se Cade ho může „vytáhnout". Vzpomeneme-li si na události okolo Stvořnení světa a na vyhnání z ráje, třeba nám k něčemu bude i následující příběh. Až do pádu do hřícha jídávali Adam s Evou ze stromu života. Potom ale pojedli ze stromu poznání, otevřely se jejich oči a oni poznali dvojnost. Rozpoznali mezi dobrým a zlým. Zůstali před touto skutečností stát doslova a do písmene jako tvrdé Y, kterémužto písmenku se znak „otevřeného oka", znak Ajin , velice podobá. Následoval jejich útěk do křoví a schovávaná před Hospodinem, nakonec se Všemohoucímu přiznali a on je takříkajíc vypudil ze Zahrady. Ne ze vzteku, ale aby nemohli jíst ze stromu života. B-h je poslal do světa, aby dospěli cestou poznání (když o to tak stáli) znovu až k trojici „moudré oko zkrocená ústa modlitba" tj. v symbolickém smyslu ke znakům Ajin-Pe-Cade - jejichž akrostich je EPeC  עפצ   Jinými slovy, aby dospěli znovu ke stromu života. Strom se hebrejsky řekne „ec" -- psáno  עץ    jenomže s koncovým Cade. Tradice tím chce naznačit, že cílem „klečícího cadika" („normální" Cade) je dosáhnout „stromu životu" koncové Cade sofit, jež se svým tvarem stromu skutečně podobá.

Při čtení je nutno dát dobrý pozor na rozlišování mezi „ypsilonem" Ajin a „žehličkou" resp. „klečícím" základním Cade a mezi „ypsilonem" Ajin a ještě protáhlejším „ypsilonem" Cade sofit, které se navíc podobá stromu Života...

ע - Ajin     צ - Cade

ע - Ajin     ץ - Cade sofit

עץ - Ec (strom)     עצל - Ecel (naproti)

Znakem Cade s číselnou hodnotou devadesát se pomalu dostáváme na konec „desítkové" řady. Možná by stálo za to porovnat jednotlivé dvojice znaků v obou „třídách" v jednotkové a desítkové. Alef je Absolutní a Všemohoucí B-h, Jud je poznaný B-h Stvořitel, nikoli pouze Stvořitel prvotního stvoření, ale i Stvořitel našeho „duchovního rozměru" na úrovni „desítek"... Přičemž tvarově se Jud vlastně promítá v Alef a to jak nad „lomítkem", tak i pod ním. Bet je podstata a smysl tohoto fyzického „dolního" světa, jak se nám jeví při jeho poznávání. Skutečnou podstatou je však plnost darů plynoucích z B-ží dlaně Kaf. Gimel je jakákoli bytost, Lamed je to, co bytost lidskou odlišuje od bytosti „gimelné" tj. schopnost učit se a učit, neboli trojice svědomí-příroda-zákon v jednom. Dalet je čtveřice rozměrů „dolního" světa a čtveřice alchymistických živlů. Mem -- velká čtyřka je „dalším" rozměrem /časem/, který „dolnímu" světu dává náhle docela nové dimenze. O He víme, že je to první samotatné novum, které „gimelná" bytost člověk obleené do všech darů „dolního" světa -- do prostoru k bytí, do těla a do své sounáležitosti do koloběhu přírodních zákonů -- může vykonat. Čin. Stejně tak něco samostatně „nového" je Nun, zásadní čin v duchovním smyslu. Člověk konající se díky svým činům vydává na cestu Waw. Jde o to, aby neskončila v kruhu Samech, ale stala se naopak spirálou vedoucí vždy o úroveň výš. Zajin je mj. oddělení svatého od všednosti, na to abychom to dokázali nejen naplnit, ale skutečně prožít potřebujeme zkušené oko -Ajin. Chaos Chet je výživnou tmou, ze které může povstat cokoli, směr ke Smrti, ale také k duchovnímui životu, totéž nám zprostředkovává to, co do sebe přijímáme ústy Pe. TET je lůno, kde se rodí rozhodnutí. A toto rozhodnutí může Cadik - spravedlivý, vytáhnout na háčku Cade ještě o úroveň výše, ke svatosti....


Bůh, podstata, bytost, rozměry, čin, cesta, oddělení chaos....
ט  ח  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א

B-h, podstata, učení, rozměr, víra, po „spirále", vidění, pojmenování věcí .... atd
פ  ע  ס  נ  מ  ל  כ  י


Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Ajin - Pe - CadeAutor: Achab
 

zpět