Alefbet - hebrejská abeceda

Pe

20. 09. 2009 20:21

פ - ף

Na překonání Hada potřebujeme, jak bylo řečeno vidoucí oko, pokorná ústa a modlitbu. Sedmnáctým znakem v pořadí /sedmnáct je číslo pro "Dobré"!/ je Pe. Pe skutečně znamená ústa. Není divu. Vždyť se jedná o nesmírně mocný nástroj. Jimi do nás vstupuje mléko (mateřským počínaje a zbytkem jakékoli potravy konče), jimi do nás vstupuje med (radosti a "sladkosti" tohoto světa) a časem, až je strávíme zase vystupuje (v podobě příběhů).. Tímto "medem a strdím" má podle tradice oplývat i země zaslíbená. Vzpomenete-li si na proroka Ezechiele, ten také musel podle bible symbolicky sníst knihu, kterou před něj H-spodin rozvinul a když tak učinil, aj byla v ústech jeho jako med sladká! /Ez 3:1-3/. Ústy vdechl H-spodin do člověka to, co ho činí člověkem. a Slovem H-spodinovým, tedy výpovědí úst jeho, nebesa učiněna jsou i všichni zástupové jejich.

Věříme-li i bez kabaly, že ústa dokážou spasit i zranit, je tento význam myslím zcela na místě. Snad jen o něco lépe pochopíme krále Davida, proč v jednom ze svých žalmů prosí: Polož stráž k ústům mým..."

Tvarově se Pe podobá Kaf. Je pouze "doplněno" o ten malý nenápadný otvor "smějících se úst" /a to jak v základní tak i v koncové podobě tzv. Pe sofit/.

כ - Kaf + "ústa" -> פ
ך - Kaf sofit + "ústa" -> ף

Číselná hodnota sedmnáctého znaku Pe je osmdesát. V rámci "medu" tj. příběhů si můžeme připomenout, že Mojžíš (jenž se stal H-spodinovými "ústy") byl v okamžiku svého povolání právě ve věku osmdesáti let. Osmdesáti odpovídá také gematrie slova "sjednocení" -heb. Jesod יסוד tj. 10+60+6+4 = 80. Tradice učí, že všechno, co přijmeme ústy se v nás sjednocuje. Jídlo i slovo (slyšené) a touto jednotou jsme živi. Vše co z úst vypouštíme, sytí světy. A právě proto, prosí David o to, aby mu anděl H-spodinův položil stráž před ústa"...


Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Ajin - Pe - CadeAutor: Achab
 

zpět