Alefbet - hebrejská abeceda

Ajin

20. 09. 2009 20:03

ע

Zvuk slova Ajin je do jisté míry podobný Zajin.. A nejen to. O Zajin jsme si už stačili říci, že znázorňuje kromě zbraně a "sedmičky" b-žího odpočinutí také obraz "reálného" pohledu na naši cestu životem /ode zdi ke zdi/ tedy od bodu A k bodu B, podvojnost, dualitu. Ajin jako by bylo Zajin bez Zet. Bez onoho zraňujícího ostří zbraně, jíž Zajin ve své podstatě je. Podíváme-li se pozorně na tvar tohoto znaku, je podobně jako život /CHETt/ tvořen znaky WAWa ZAJIN. Zatímco v Chet se oba tyto znaky spojují prostřednictvím horního břevna, které znamená H-spodina, v Ajin se naopak rozdělují. Ajin tedy vypadá jako takové Ypsilon.

Nyní si opět nalistujme, co píše Bible ve svých úvodních kapitolách. když Adam s Evou pojedli ze Stromu pounání, "otevřely se oči jejich a oni poznali, že jsou nazí"- Jinými slovy začali rozlišovat mezi A a B, mezi plus a minus, mužským a ženským principem. Význam znaku Ajin je skutečně oko!
A ani jeho tvar se tomuto symbolu příliš nevzdaluje. Stačí si v duchu vybavit egyptské hieroglyfy, nebo vzpomenout na egyptské nástěnné malby. Princezna Nefertiti měla koutky očí pěkně zdůrazněny linkou, takže do jisté míry připomínaly dvě proti sobě ležící ypsilon. A odtud je už k oku Ajin skutečně jenom skok

_. ._    . .    -< >-    Y   i    = ע

Kromě toho "ypsilon" nebo "vidlička" Ajin připomíná i rozeklaný jazýček toho, kdo Adama s Evou k prvotnímu hříchu svedl. A doslova a do písmene popisuje to, co Písmo svaté ve výše uvedeném verši z Genesis. Pojedli /a do té doby byli jedno tělo a jedna duše a navíc v Jednotě vnímali přítomnost B-ží/ a poté, co pojedli, se jejich otevřeli a oni začali "vidět" dvojnost tohoto světa. Oko Ajin nás má vyzbrojit, abychom dokázala zvítězit nad kruhem Samech. K tomu potřebujeme právě duchovní oko Ajin.

Z pohledu kabaly je Ajin vlastně pětinásobkem Jména JHWH --Adošem se hebrejsky píše hvhy tj. gematrie 10+5+6+5=26. Ajin -- [ gem. 70+10+50=130. Šestadvacet jména JHWH se do sedmdesátky znaku Ajin vejde přesně 5 krát. Pět je He čili akt. Nechme "jednat" B-ha JHWH a uvidíme věci tím správným Ajin, tím správným okem.

Sedmdesátkou let věku počínaje, je v Izraeli každý člověk považován za "vidoucího", tj. za toho, komu náleží patřičná úcta a vděk. I kdyby nebyl prorokem, ale jen tesařem, za těch sedmdesát let "viděl" tolik, že nemůže být nemoudrý. Upozornění: Cti důstojnost stáří a před šedivou osobou povstaň /Lv 19:32/ je jednou ze 613 micwot národa Izraele. Sedmdesátka znamená duchovní plnost, proto bylo i 70 členů Sanhedrinu, a stejný počet "stařešinů" ustanovil Moše, je zajímavé, že také v sedmdesáti duších vstoupil Izrael do Egypta (tedy duchovně v plnosti) aby zde rozrostl do počtu šedesáti /tisíc/. A sedmdesát let trvalo také babylonské zajetí. Kdo chce věci domýšlet dále, jistě si všimne, že v sedmdesátém roce "po Kristu" dochází ke zničení Druhého chrámu. Že řecký překlad Bible zvaný *Septuaginta znamená doslova "Sedmdesátka" a to proto, že na ní (podle tradice odděleno v kobkách-samotkách) pracovalo sedmdesát mudrců po sedmdesát dní. Kabala dokonce dopodrobna rozpracovala dvě mystické kategorie, učení o Sedmdesáti B-žích jménech a učení o sedmdesáti tvářích Tóry.
Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Ajin - Pe - CadeAutor: Achab
 

zpět