Alefbet - hebrejská abeceda

Nun

17. 09. 2009 16:43

נ - ן

Jsme do jisté míry zajatci času. Svého vlastního i toho neexistujícího věčného času. Stali jsme se zajatci proudu, zajatci Mem aniž bychom si dost silně uvědomovali, že ho můžeme ovládnout. Protože ve vodách praoceánu plavával i velryb Leviathan, podivné bájné stvoření podobné obrovité hado-rybě. Židovské pohádky vyprávějí, že H-spodin musel Leviathana časem usmrtit (v okamžiku, kdy se lidé stali otroky dvojnosti -čili, jak praví někteří, po "pádu do hříchu"), protože jinak by se Leviathan začal množit a spolykal by celý svět. Obdobně se vyjadřují i legendy řady dalších světových kultur. Co je tak démonického a nebezpečného na Leviathanovi? Jen jeho olbřímí rozměry?

Nun (symbolický Leviathan) je "nová" zkušenost, nová kvalita. Ne však ve smyslu nového řádu (charakterizovaného chaosem v Chet), ani nového, ale pořád ještě "dolního" pohledu na "věci mezi nebem a zemí", tudíž i na existenci či neexistenci bohů ( v Jud). Nun je nová realita! Je to moc čarodějů a mágů, je to schopnost léčit a uzdravovat jako Ježíš, nebo zastavit slunce. Je to definitivní vítězství nad časem. Proto, když Adam s Evou zvolili poznání namísto poklidné rajské blaženosti, musel být symbolický Leviathan symbolicky utracen, a jeho maso je schystáno k závěrečné hostině spravedlivých. Co by asi bylo, kdyby Leviathani zůstali naživu? Nestačí snad bohatě, co dokáže člověk "natropit" i bez leviathansky úplného vědění a znalostí všeho "Nového", jež odpovídalo vele-rybě Leviathanovi. Je pozoruhodné, že učitel Židů a dárce písemného Zákona - Tóry se jmenuje Moše. Vytažený z vody. Mojžíš jako by měl být na čas postaven mimo čas, minimálně mimo společenskou éru, kdy vládce byl zároveň božstvem a ostatní lidské bytosti jen různě nízkými podstupni plně sloužícími jeho vůli a choutkám. Ovšem jen na čas vytažen z času. Mojžíš přeci do zaslíbené země nevstoupil. Ten, kdo Izrael vede přes Jordán, je Jozue /Ježíš/ syn Nun. Nun tedy symbolizuje novou kvalitu. Podobně jako první Jozue vstupuje do země Kanaán, aby zde spolu se zbytkem lidu Izraele a ruku v ruce s pohany ochotnými uznat, že H-spodin je pravý bůh, zřídil nové "království", království bez model a fyzických bohů, přichází i druhý Jozue (Jošua) a káže o "království, které není z tohoto světa". A co je zajímavé, gematrie Leviathana i království /heb. malchut tvklm/ se shodují.
A ještě jedna "drobnost". Nun je v pořadí čtrnáctým znakem alefbetu. Gematrii čtrnácti má i jméno David -- dvd, židovský král, který položil základy jednotného židovského "království" a připravil vše pro stavbu Prvního chrámu..

Tvar Nun má připomínat onu hado-rybu. Ale zkusme to v duchu jen s úhořem. Dokud je ve své živlu, ve vodě, připomíná trochu písmeno J. Když ho nakonec z vody vytáhneme -- Nun sofit -- natáhne se i had:

נ - j <- Nun ve své "vodě" se podobá písmenu J

ן <- Nun soft vypadá jako natažený úhoř

Zpočátku nám možná bude dělat trochu potíže rozlišovat mezi Jud, Waw, Zajin, Gimel a Nun. Ale pokud si vštípíme jejich symbolické významy , bude to daleko snazší. Jud je vlastně středobod Vesmíru, prvotní plamínek. Je tedy ze všech nejmenší. Waw je přeci cesta. Vedoucí z bodu Jud kamsi. Do neznáma nebo k cíli. Zajin je pravda o naší cestě životem, která se přece klikatí ode zdi ke zdi. V textu ho prozradí právě jeho klikatice. Smyslem Gimel je připomenout nám, jak málo se lišíme od bytostí "gimelných", vlastně jenom svým darem chodit po zadních téměř celý život a schopností chránit zbytek stvoření. Větší chrání menšího, jako by velké Waw kráčelo těsně za maličkým Jud. Nun od Gimel odlišuje jeho celistvost. I když je to také bytost, je to bytost sama pro sebe. Je dokonalejší než bytost "gimelná" a to, co vypadá jako "hovádko" je v podstatě Jitřní píseň, Jozue, Ježíš -- vše na J. Nun je takové hranatější J.

נ + ן = Konc.Nun + Nun
ג + נ = Nun + Gimel
ז + ו = Waw + Zajin
זין = slovo „Zajin"

Vaše první slovíčka:

גן = Gimel + Nun sofit = Gan (zahrada)
גג = Gimel + Gimel = Gag (střecha)
דן = Dalet + Nun sofit = Dan
יין = Jud + Jud + Nun sofit = Jajin (víno)
דוד = Dalet + Waw + Dalet = David
דוב = Dalet + Waw + Bet = Dov (medvěd)
זיב = Zajin + Jud + Bet = Zejv (vlk)
יון = Jud + Waw + Nun sofit = Javan (helén)
דג = Dalet + Gimel = Dag (ryba)
ינה = Jud + Nun + He = Jonah (holubice)
יוד = Jud + Waw + Dalet = Jud
יהודה = Jud + He + Waw + Dalet + He = Jehuda (Juda)
יהוה = Jud + He + Waw + He = Adošem 1) (H-spodin)


1) Svaté jméno se nahlas příliš neříká. Naši Staří ho opisují výrazy "To Jméno" Ha-Šem nebo kombinací výrazů Pán /Adonaj/a Ha-šem = Adošem...


Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Nun - SamechAutor: Achab
 

zpět