Alefbet - hebrejská abeceda

Mem

12. 09. 2009 12:48

מ - ם

Nešťatná třináctka" připadá v alefbetu času. To je totiž symbolický význam třináctého znaku -- znaku Mem s číselnou hodnotou čtyřicet. Doslova znamená Mem vodu, která přece plyne podobně jako čas, smývá rány podobně jako čas a je svým způsobem věčná stejně jako čas, která koluje v určitém cyklu stejně jako čas a jediné moře, ve kterém se lze spolehlivě utopit, je právě moře času. Vodní živel připomíná "vlnka" v horním břevnu základního Mem,; koloběh vody v přírodě zase tvar tzv. Mem sofit -- koncového Mem, které se podobá nepovedenému hranatému kolečku (nebo, chcete-li, kostce ledu). Plyne-li voda podobně jako čas, resp. Plyne-li čas podobně jako voda, žádný div. že Mem je tedy znamením času. Z tohoto pohledu je docela zajímavé přečíst si znovu všechny biblické údaje o čtyřicítce, například čtyřicet dní trvání potopy světa, čtyřicet let putování Izraele pouští, čtyřicet dní vyměřených Jonášovi na obrácení Ninive, čtyřicet dní pokušení Ježíše na poušti atp. Tyto události samozřejmě mohly trvat do puntíku přesně tak dlouho, jak praví Písmo, ale je také docela možné, že trvaly svůj "vyměřený čas".

Časovost Mem resp. jeho osudová spjatost s časem (který ovšem vlastně neexistuje, jeho existence je pouze symbolická - a pro nás tady „dole" jaksi pomocná) je mj. ukotvena také v nejkrásnějších slovech každého jazyka ve výrazech otec a matka. Příběh hebrejského "otec" -- אב lze číst, jako že Alef vstupuje do Bet. Otec je pro dítě zpravidla (až do doby, než začne samo na rozum bráti) malým bohem. Všechny strázně vyřeší táta. Otec by měl být také domácím veleknězem. On je zodpovědný B-hu za rituální "košérnost" celé své rodiny, a to jak v krevních tak i v duchovních záležitostech. Jemu je od B-ha /Alef/ svěřen úkol pečovat o smysl tohoto světa (ostatně Mem je jen "vyšší" čtyřka, podobně jak jsme se s tím setkali u Lamed!). "Matka", hebrejsky אם znamená, že Alef vstupuje do času. Posláním maminek je tedy pečovat o "časné" potřeby svého potomka, o potřeby které skýtá velká čtyřka tohoto světa. Za tu dřinu jsou odměněny tím, že právě v nich pokračuje koloběh Mem sofit lidského rodu. (Jásejte feministky, plésejte hlasem silným, ale jen do času!)
Neboť ... spojením otce a matky získáme gematricky 44, což odpovídá výrazu "krev, tělesnost" /dam/ רם a teprve tzv. dokonalý trojúhelník, tj. trojice otec + matka /dam/ + Všemohoucí /Alef/ tvoří "člověka" /adam/ ארם.

אב <- otec; gem. 1 + 2 = 3
אם <- matka; gem. 1 + 40 = 41
3 + 41 = 44
----------------------------------------
44 = 4 (dalet) + 40 (mem) <- krev (dam)
דם = מ + ד

krev (dam) + H-spodin (alef) = člověk (celý!)
ארם = א + דם


Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Jud - Kaf - Lamed - MemAutor: Achab
 

zpět