Alefbet - hebrejská abeceda

Lamed

12. 09. 2009 12:37

ל

Dvanáctým znakem Alefbetu ovšem s číselnou hodnotou třicet (!) je Lamed. Ve svém původním, "dolním" významu znamená bodlo na pohánění dobytka.. Původnímu tvaru tohoto pro nás možná již trochu archaického nástroje (protože Evropa přestala dobytčatům sloužit už dávno předávno tomu a dnes si jednoduše pohodlně vystačí pouze s bičem) se tvar pro znak Lamed podobá celkem věrně. Jednalo se totiž o jakousi zmenšenou píku. Nahoře na držáku nástroj končil delším bodcem (pro nás ho bude představovat "rozmáchlé" horní svislé břevno Lamed), který sloužil na popohánění, a pod ním vystupovalo do strany další ostří sloužící ovšem pouze jako škrabka (k oškrabování zaschlého trusu a jako škrabátko na otoky způsobené hmyzem) - pro nás ji tvoři ona špičatá část. Nástroj tedy sloužil jednak sice k popichování zvířete za účelem korigování jeho cesty, ale na druhé straně mu dokázal přinášet i určitou úlevu. Dodnes se dochoval snad jedině v pohaněčů slonů v Indii..

Nejinak působí i Zákon a tóra. Jinými slovy B-h se dává poznat mj. i v učení -- v tóře. Přičemž pod pojmem tóra chápe tradice život jako takový se všemi jeho projevy (na rozdíl od Tóry -- pěti Mojžíšových knih). Lamed tedy symbolizuje učení /hebrejsky lilmud/. Je také spíš logické než zvláštní, že Lamed představuje tzv. "vyšší" trojku. Jeho číselná hodnota je samozřejmě třicet, ale co jiného než větší trojka jsou tři desítky tvořící dohromady třicet? Tím chce judaismus jenom upozornit, že: Častokrát a rozličnými způsoby promlouval B-h k otcům ... /Žd 1:1/ a že tak mluví i dodnes. A to skrze přírodu, svědomí a tóru. A je užitečné pochopit celou tuto trojku srdcem.

Hebrejské "srdce" lev -- bl se dá číst také způsobem l + b; tj. "lilmud" + dva. B-h je poznatelný v tóře a dalších dvou "zákonech": v přírodě a ve svědomí. Kabala chápe Lamed /hebrejsky psáno ד+מ+ל, tj. למד/ jako akrostich úsloví "lev mevin dajat" čili srdce rozumí moudrosti"...

Bal Šem Tov nazýval Lamed ve vztahu k učení "věží chystající se vzlétnout" snad pro trochu "rozevlátou" formu zápisu tohoto znaku ve srovnání s vesměs přísně kvadrátními formami zbytku alefbetu. A dodával: Učení (dolní svislá nožička) dává křídla, aby ses povznesl na základnu (příčné břevno), ze které budeš moci vzlétnout..." Říkával také, že člověk, chce-li létat, musí se nejprve postavit na to, co má v hlavě, a podíváte-li se dobře na tvar písmene Lamed, uznáte sami, že se tak trochu podobá, jako by znak Waw stál na znaku Reš /který znamená mysl, hlavu, temeno - jak se dozvíme vzápětí./

ו <- Waw stojící na
Reš
ל = ר LAMED
Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Jud - Kaf - Lamed - MemAutor: Achab
 

zpět