Alefbet - hebrejská abeceda

Chet

28. 07. 2009 12:06

ח

Z obou druhů světla /or jašar spolu s or chozer/ tj. ze znaků Vav a Zajin se skládá další osmý znak alefbetu, znak Chet. Tradice mu říká znamení života. A to nejen proto, že Chet tvoří počáteční písmeno hebrejského slova chaj חי - „život", ale také proto, že život se přeci skládá z práce ( Vav - šest dní pracovati budeš) a z odpočinku (Zajin - šabat, sedmý den, odpočinutí a jednotící střed „šesticípé hvězdy"). A zatímco se Vav a Zajin přirozeně střídají podle rytmu daného Měsícem, jediné, co trvá, co je obě spojuje a „přemosťuje" je H-spodin, resp. jím takříkajíc „předstvořené" skutečnosti vznášející se kdesi ""mezi nebem a zemí", tj. horní břevno znaku Chet.

Chet zároveň symbolizuje i chaos. A vyjdeme-li z již důvěrné známé dětské malůvky „domu" (BEJT), potažmo „okna" (HEJ), stačí jen okno „zavřít", tj. protáhnout nespojenou nožičku Hej k hornímu břevnu ==> a nastane tma. Všechny tři skutečnosti, které má Chet symbolizovat, tj. chaos, tmu a život potkáváme téměř současně a ruku v ruce jednu s druhou hned v úvodních verších biblické zprávy o stvoření: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí a duch Boží vznášel se nad vodami..." Toho si samozřejmě všimla i kabala a vyvodila z toho řadu dalších souvislostí. například: Gematrie hebrejského chaj - חי tj. „život" je 8+10 tj. osmnáct. Osmnáctým slovem v originále Bible je slovo "vznášel se"; hebrejsky mrachefet - מרהפת . Jeho gematrie odpovídá 728. To, co se nad propastí vznášelo, byl podle Bible duch Boží.

Staré kabalisty samozřejmě zajímalo, co asi ten duch b-ží. může být Vzali tedy b-ží jméno JHWH - י הוה jehož gematrie je po změnu 26 a podělili mrachefet (728) hodnotou b-žího Jménema JHWH (tj. číselnou hodnotou 26). A dospěli k číslu 28, což odpovídá slovu koach כח "potence, síla, potenciální síla" a tedy ke zjištění, že to, co se vznášelo nad propastí, byla tendence k životu. Prazáklad života. Ještě jinak. Ptáš-li se, co je to Duch B-ží, který se tam nad hlubinami propasti vznášel, sama bible (tanach) ti odpovídá - byla to potencionální životní síla. To by jim ovšem spolknul nejen Darwin, ale i Oparin. Ve vztahu k periodám života (den, týden, měsíc rok) určovaným lunou je osmička vlastně novou jedničkou. Prvním dnem „nového" týdne (a to i v duchovním smyslu!), počátkem dalšího přirozeného cyklu. Právě na tento den připadá v národě Izraele den obřízky.

Ještě snad něco o tmě. Zavře-li se okno, nastane tma. V nenadálé tmě zavládne zpravidla chaos. Ovšem tmu zároveň vyhledáváme, chceme-li se odebrat „tam", tj. do říše snů. Rovněž v prenatálním stavu nám svítí docela jiná světla, než stolní lampičky. Ti, kdo se pokoušejí soustředit, meditují atp., činívají tak zpravidla (alespoň ze začátku) se zavřenýma očima. Ona se tak daleko lépe uvolní imaginace. Tma - a tudíž i chaos - mají také svůj pozitivní rozměr. V této „chaotické tmě" se ledaskdy může narodit i cosi pozitivního. Dejme tomu, že je to právě „nová" jednička duchovní cesty ...

1) V originále je užito výrazu „ tehom ", což znamená nejen propast, ale především „hlubiny chaosu"
2) Číselná hodnota /součet číselných hodnot jednotlivých znaků, které slovo nebo bibl. pasáž tvoří/


Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Zajin - Chet - TetAutor: Achab
 

zpět