Alefbet - hebrejská abeceda

Vav

28. 07. 2009 11:48

ו

Znamení člověka - již jsme se o něm letmo zmínili v souvislosti s Gimel. Vav byl ten „velký, vzpřímený Jud", ochránce slabších na tomto světě, bytost, od které se očekává, že se stane hospodářem na této planetě. Symbolika Vavu mj. vypovídá také o cestě člověka, tedy o jeho „údělu" nebo lépe řečeno „naplnění". Nemá smysl jít jen po lince _________ו__________ dolního břevna. Naším údělem je (a v každé lidské generaci to opakuje to kdejaký básník a především kdejaký politik) jít stále výš. Hebrejština s tím bez výjimky souhlasí. Cílem je ono Jud „tam na hoření" úrovni Vavu - tedy B-h.

Vav vyslovujeme jako V a jeho číslená hodnota je šest. Vav znamená hák, hřebík, spojovník, což ovšem nijak „nesnižuje" jeho symbolický význam znamení člověka. Přistoupíme-li na to, co píše Písmo a co již víme, tedy že by člověk měl být hospodářem na této planetě a že stvořil-li B-h tento svět svým „božským" Hej, očekává nyní od člověka (Vav) jakýsi „protiakt", je člověk skutečně jakýmsi spojovníkem mezi nebem a zemí..
A když už jsme narazili na výraz znamení, dovolil bych si jednu drobnou odbočku. Z teologického hlediska poměrně zajímavou. V Písmu svatém existuje jestě jedno poměrně známé znamení. Totiž „znamení šelmy", shodou okolností číslo šest-šest-šest. Nový zákon uvádí samozřejmě šest set šedesát šest, a většina interpretů v něm spatřuje znamení Antikrista. Ovšem matematický zápis se chtě nechtě podobá třem šestkám = 666. Také člověka /šestku/ utvářejí vlastně šestky tři -- tři složky, které nás vpravdě odlišují od hovádek / Gimelů/ -- totiž tělo, duch a duše. A stejně tak celé lidstvo je tvořeno třemi VAV. Bytostmi výjimečnými (*cadikim), bytostmi středu (*bejnonim - lidé prostřední či průměrní) a lidmi tzv. svévolnými (*rašajim). Aby tak nakonec onen Antikrist z Apokalypsy nebyl taky jen člověk...

Jestliže B-h „postavil člověka (ještě před tzv. „pádem do hříchu"!) do Zahrady Eden, aby ji dělal", a jestliže ani po „pádu" naše prarodiče od práce neosvobodil, naopak, doporučuje, abychom pěkně „v potu tváři své chléb svůj jídali", je činnost jaksi neoddiskutovatelným údělem, ale také poznávacím znakem člověka. (Nehledě na to, že byl stvořen k b-žímu obrazu, takže kreativita by měla být jeho po pánubohu doslova zděděnou přirozeností!).. Běžný týden sestává ze šesti pracovních dní a jednoho dne odpočinku. Judaismus se domnívá (a celkem oprávněně, neboť den odpočinku a jeho dodržování si nemůžeme jen tak pro nic za nic „vybírat", kdy se nám zlíbí -- je totiž památníkem stvoření!), že tou pravou „nedělí" je samozřejmě šabat. Nicméně v souvislosti se znakem Vav jde hlavně o ten poměr 6+1. Šest /VAV/ dní pracovat a sedmý /ZAJIN/ světit..


Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Gimel - Dalet - Hej - VavAutor: Achab
 

zpět