Alefbet - hebrejská abeceda

Dalet

10. 07. 2009 09:10

ד

Dalet vyslovujeme jako D a symbolicky Dalet znamená dveře. V přeneseném významu plnost materiálního (nezduchovnělého) světa. Tvor Gimel, který příchází do „domu" tohoto světa, do světa Berešit reprezentovaného znakem Bet, má nyní možnost otevřít dveře (Dalet) k poznání onoho domu. I to je nám podvědomě jasné. Číselná hodnota Dalet je čtyři. Alchymisté i staří filosofové běžně počítají se čtyřmi živly (země, voda, oheň a vzduch). Jsou přeci čtyři kategorie „přírodnin" -člověk, fauna, flóra a tzv. neživá příroda, čtyři „světové strany", čtyři polohy Slunce i čtyři fáze Měsíce. Čtvero ročních období. Čtvrtého dne byla podle biblické zprávy o stvoření také „časoměrná" nebeská tělesa stvořena. (Dalet je svojí „čtyřkou" -- vlastně malou „čtyřícítkou", písmenem Mem, jež reprezentuje „čas" -- jakýmsi zmenšeným časem. Je pánem nad časem v materiálním světě, kde také čas jako takový dochází jakéhos takéhos „uznání", ačkoli v podstatě vůbec neexistuje.)

Sefer Jecira hovoří téměř o tomtéž, pouze naprosto samozřejmě počítá s b-ží přítomností v živé přírodě, coby všudypřítomnou jednotkou Alef. Pak se snadno dopočítáme dalších „přírodních" čtveřic: kyslík, vodík, uhlík a Alef, plyny, tekutiny, pevné látky a Alef...
Tvarově Dalet skutečně představuje jedno křídlo starověké brány. Tehdy se brány neukotvovaly na veřeje, ale na masivní otočný čep, který se zapouštěl hluboko do země. Představíme-li si pod zesíleným horním břevnem písmene Dalet spodní část dveřního křídla a pod tenkou vertikální linkou onen čep, nebudeme se „dveřím" divit tolik.

Pro chasidy je znak *dalet kromě dveří také symbolem „přijímajícího", tedy sociálně slabšího, chudého spolubližního. Nejde o spojnici nijak násilnou. Uvědomíme-li si, kam se chudí obracejí pro almužnu - vždy ke dveřím bohatých. A podíváme-li se do vyprávěcího jazyka *alef-betu, a srovnáme-li si to, co už známe a co poznáme vzápětí, vidíme „obrázkový příběh" téměr jako na dlani. Gimel je vlastně bytost mající odpovědnost a potřebu komunikovat s druhými (je to - jak jsme se naučili *waw sklánějící se k „menšímu" *jud. Můžeme

Kabalisticky se Jud letící prostorem víry (horní břevno Dalet) prudce stáčí dolů ke stvoření (pohybujícímu se na „dolní" cestě, aby mu mohlo posloužit jako brána k poznání. Přeloženo do moderní čestiny: Milý člověče, než se ponoříš do poznávání „plnosti materiálního světa", zastav se (vertikální linka) a pochop jeho duchovní podstatu (horizontální břevno), která se vznáší někde „výše" v transcendentu. Materie a příroda nejsou tvoji nepřátelé, tak s nimi koukej zacházet z pohledu horního břevna Dalet. Cesta „spodem" nevede.

Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Gimel - Dalet - Hej - VavAutor: Achab
 

zpět