Alefbet - hebrejská abeceda

Bet

10. 07. 2009 08:33

ב

Bet je v pořadí druhým znakem Alefbetu. Vyslovujeme ho jako B nebo V. (Vzpomeňme si například na azbuku, která si také brala „vzor" ve starších abecedách: a, b, v, g, d, ě... Alef, Bet (Vet), Gimel, Dalet, He.....). Jeho číselná hodnota je dvě. Význam -- v prvním plánu dům, v přeneseném slova smyslu podstata, smysl, naplnění.
Tímto znakem začíná biblická zpráva, neboli H-spodinův dopis jednomu každému z nás. Bet vypadá také tak trochu jako závorka. Lze tomu rozumět i tak, že tento dvojkový - dualitní svět je vlastně domem bytosti zvané člověk, která má šanci dát svému domu (Bet) podstatu a smysl ( další Bet). A to, co bylo před závorkou, je sice nesmírně zajímavé, ale náš vlastní život to vyřešit nedokáže. Znovu připomínám, že je důležité zaujmout k „domu světa" patřičný vztah. Nepatří totiž nám. Resp. je náš, ale nejen náš, neboť stojí psáno: I udělají mi svatyni, dům H-spodinův, abych bydlil uprostřed nich. /Ex 25:8/ Výrazu „dům H-spodinův" se také hojně užívá v šesté kapitole První knihy králů popisující stavbu Šalamounova chrámu. Třetí nanejvýš pozoruhodnou „cestu" člověka. Sestupuje proto, aby bylo uprostřed Izraele, aby mu dalo smysl /dům/. Tradice dodává, že „horní" Jud má být připomínkou směru, odkud se to tady všechno vzalo. Bible tomuto povědomí říká bázeň b-ží, přičemž vůbec nemá na mysli nějaké bigotní „skutkaření", ale v podstatě tak velikou úctu k samotným principům Života, aby dokázala „porazit" všechny naše „dolní" strachy. Zároveň je i připomínkou, že nepanujeme ale máme šanci správcovat. Shora (nebo-li od severu -- viz větrná růžice) má také přijít Mesiáš. (Podle Iz 41:25: Vzbudím od půlnoci, ten přitáhne....; dtto Jb 37:21) a ten také „uzavře" cyklus otevřeného Bet, jehož levá strana je dnes obrazně „naplněna" tórou. Mesiáš je podle všech mesiánských poukazů (proroctví) bytostí z masa a krve. Člověkem, synem člověka... Pro toho má *alef-bejs symbol *waw. Přečteme-li tedy Izaijášův verš v symbolice znaků *bejs a *waw tj. vzbudím od půlnoci /seshora/ skutečnosti, které vás zasáhnou tam dole na „vaší" cestě (bejs); pošli vám mesiáše, který bude člověkem z masa a kostí (waw)

ו (člověk) + ב (uzavírá bet = מ (...vzniká znak Mem)

Tím vznikne písmeno Mem (dnes symbol plynutí času a časnosti vůbec), jímž slovo mesiáš Mašiach začíná...
Číselně je Bet jakožto dvojka reprezentantem dvojnosti - duality přírody, tj. zdejšího „dolního" domu, ale také počátkem multiplicity, tak jak je psáno: Ploďtež se a rozmnožujte a naplňte zemi, abyste ji spravovali... /Gn 1:28/Zároveň představuje dvě Alef. Alef ve slově „bytí" -- ehje; a Alef ve slově B-h -- el. Skutečné bytí = B-h, který se rozhodl bydliti v domě „u prostřed synů Izraele"...

Hebrejské pexeso ke stažení ZDE

Symbolika hebrejského jazyka k poslechu:
Alef - Bet - JudAutor: Achab
 

zpět