Alefbet - hebrejská abeceda

Zajin

(28. 07. 2009 11:55)

ז Sedmým znakem je tedy Zajin. Znak velice podobný Vav. Liší se od sebe vlastně jen maličkostí. Zatímco „nožička" Vav je rovná jako přímka, nožička Zajin je zvlněná. ו — rovná „cesta" VAV ז — cesta ZAJIN se „vlní" Nejinak je tomu i v životě. Kdepak přímé cesty! Ty vedou i v českých příslovích leda „do pekel"... celý článek

 

Vav

(28. 07. 2009 11:48)

ו Znamení člověka - již jsme se o něm letmo zmínili v souvislosti s Gimel. Vav byl ten „velký, vzpřímený Jud", ochránce slabších na tomto světě, bytost, od které se očekává, že se stane hospodářem na této planetě. Symbolika Vavu mj. vypovídá také o cestě člověka, tedy o jeho „údělu" nebo lépe řečeno „naplnění". Nemá smysl jít jen po lince _________ו__________ dolního břevna... celý článek

 

He

(10. 07. 2009 09:35)

ה He vyslovujeme jako H , má hodnotu pěti a symbolizuje v základním významu „bytí", dále okno (směřující ven z chaosu a uzavřenosti - viz i samotný tvar znaku *hej) To za předpokladu, že vyjdeme z představy o „naivistické kresbě domu". Tehdy otevření, vzniklé nedotažením druhé vertikály (ta přibyla k původnímu Dalet), jakési okno skutečně připomíná... celý článek

 

Dalet

(10. 07. 2009 09:10)

ד Dalet vyslovujeme jako D a symbolicky Dalet znamená dveře. V přeneseném významu plnost materiálního (nezduchovnělého) světa. Tvor Gimel, který příchází do „domu" tohoto světa, do světa Berešit reprezentovaného znakem Bet, má nyní možnost otevřít dveře (Dalet) k poznání onoho domu. I to je nám podvědomě jasné. Číselná hodnota Dalet je čtyři... celý článek

 

Gimel

(10. 07. 2009 09:00)

ג Třetím v pořadí je Gimel. Vyslovujeme je jako G. Jeho číselná hodnota je tři a prvoplánový význam -- velbloud. (Anglistům a kuřákům se možná ihned vybaví velbloud na Camelkách -- gimelkách/?/) V přeneseném významu pak bytost, stvoření jako takové. Přesmyčkou slůvka „gimel" dospějeme ke slovu „gilem" potažmo „golem". A i Golem vypovídá o tomtéž. Šlo o bytost vícemeně bezduchou. „Gimelem" je vlastně veškeré stvoření... celý článek

 

Bet

(10. 07. 2009 08:33)

ב Bet je v pořadí druhým znakem Alefbetu. Vyslovujeme ho jako B nebo V. (Vzpomeňme si například na azbuku, která si také brala „vzor" ve starších abecedách: a, b, v, g, d, ě... Alef, Bet (Vet), Gimel, Dalet, He.....). Jeho číselná hodnota je dvě. Význam -- v prvním plánu dům, v přeneseném slova smyslu podstata, smysl, naplnění. Tímto znakem začíná biblická zpráva, neboli H-spodinův dopis jednomu každému z nás... celý článek

 

Alef

(18. 06. 2009 08:18)

א V pořadí prvním znakem alefbetu je Alef. Jako souhláska nemá v latince žádný ekvivalent, je jen jakýmsi věšákem na „zpívané" samohlásky. Je trochu smůla, že hned první znak s sebou nese takové komplikace. Ale obraťme se znovu na tradici i na to, co už víme o trojí „kvalitě" každé skutečnosti. Tj. sefer, sofer a sippur... celý článek

 

<<  <  2 / 2