Alefbet - hebrejská abeceda

Tav

(13. 02. 2010 10:48)

ת Tímto znakem alefbet končí. Taw znamená v původním významu znak, má gematrii čtyři sta a symbolicky znamená naprosto všechno, totální absolutní konec (tj. nekonečno). Zajímavý je i jeho tvar. Jako by šlo o vzhůru nohama obrácené Jud, které se vrací anebo naopak opět znovu kane z Reš (mysli H-spodinovy). Tím jsme opět na začátku.... Taw odpovídá řeckému písmenu Omega... celý článek

 

Šin

(13. 02. 2010 10:38)

ש Šin je Koruna alefbetu. Je tak svérazné, že si je budeme pamatovat velice snadno. Jeho původní význam představuje zuby. Stačí se jen pozorně podívat, nepřipadají vám ta tři Jud jako tři bílé zoubky zapouštějící své kořeny do „dásně" dolního břevna? A vzpomínáte, co jsme si říkali o ústech Pe? Všechny skutečnosti v tomto „dolním" světě musíme nějakým a pokud možno správným způsobem „přežvýkat"... celý článek

 

Reš

(13. 02. 2010 10:00)

ר Reš je dvacátým znakem. Vyslovujeme ho jako R a jeho gematrie odpovídá dvěma stům. Jeho původní i symbolický význam znamená hlavu /mysl/. Ačkoli je to jeden z posledních znaků alefbetu, v judaismu je považován za „velké zvíře"... celý článek

 

Kuf

(13. 02. 2010 09:52)

ק Osmnáctým znakem alefbetu je ouško jehly -- Kuf. Tohle ouško je takový malý háček. Na ucho (neboli sluchem) se bude chvíli plést s Kaf. Tvarově ovšem ne. Protože Kaf je přeci vyduté bříško „lžíce" alias „dlaň schystaná k nabrání vody", kdežto Kuf je jakoby Kaf k vpředu doplněné o jakési „stékající" Jud. Jejich hebrejské názvy si možná zapamatujeme díky pomůcce lžičKA - KAF; oušKO - KOF... celý článek

 

Cade

(21. 09. 2009 16:19)

צ - ץ Po „duchovním oku" Ajin a poté, co dokážeme „ostříhat svá vlastní ústa" -- Pe, neboť jsou branou poznání i poznávání, je třeba ještě jedna maličkost. Modlitba. Zadíváme-li se na tvar Cade pozorně, myslím, že se v něm dá spatřit klečící postavička se sepjatýma rukama. Cade symbolizuje *cadika -- spravedlivého... celý článek

 

Pe

(20. 09. 2009 20:21)

פ - ף Na překonání Hada potřebujeme, jak bylo řečeno vidoucí oko, pokorná ústa a modlitbu. Sedmnáctým znakem v pořadí /sedmnáct je číslo pro "Dobré"!/ je Pe. Pe skutečně znamená ústa. Není divu. Vždyť se jedná o nesmírně mocný nástroj... celý článek

 

Ajin

(20. 09. 2009 20:03)

ע Zvuk slova Ajin je do jisté míry podobný Zajin.. A nejen to. O Zajin jsme si už stačili říci, že znázorňuje kromě zbraně a "sedmičky" b-žího odpočinutí také obraz "reálného" pohledu na naši cestu životem /ode zdi ke zdi/ tedy od bodu A k bodu B, podvojnost, dualitu. Ajin jako by bylo Zajin bez Zet. Bez onoho zraňujícího ostří zbraně, jíž Zajin ve své podstatě je... celý článek

 

Samek

(19. 09. 2009 19:48)

ס Vodní had. Šedesátka čili velká šestka. Anebo cesta (WAW), která se točí pořád dokola... Vzpomeňme si, kdo vlákal člověka z věčnosti do času? Had. Had je nejen Pokušitel a zároveň „náš" čas, respektive náš strach z času. Ostatně ten druhý symbol pochopíme, myslím, docela snadno. Jak často se stresujeme tím, že nemáme dost času. Na sebe, na vlastní děti, na vlastní koníčky, natož na B-ha a na studium... celý článek

 

Nun

(17. 09. 2009 16:43)

נ - ן Jsme do jisté míry zajatci času. Svého vlastního i toho neexistujícího věčného času. Stali jsme se zajatci proudu, zajatci Mem aniž bychom si dost silně uvědomovali, že ho můžeme ovládnout. Protože ve vodách praoceánu plavával i velryb Leviathan, podivné bájné stvoření podobné obrovité hado-rybě... celý článek

 

Mem

(12. 09. 2009 12:48)

מ - ם Nešťatná třináctka" připadá v alefbetu času. To je totiž symbolický význam třináctého znaku -- znaku Mem s číselnou hodnotou čtyřicet. Doslova znamená Mem vodu, která přece plyne podobně jako čas, smývá rány podobně jako čas a je svým způsobem věčná stejně jako čas, která koluje v určitém cyklu stejně jako čas a jediné moře, ve kterém se lze spolehlivě utopit, je právě moře času... celý článek

 

Lamed

(12. 09. 2009 12:37)

ל Dvanáctým znakem Alefbetu ovšem s číselnou hodnotou třicet (!) je Lamed. Ve svém původním, "dolním" významu znamená bodlo na pohánění dobytka.. Původnímu tvaru tohoto pro nás možná již trochu archaického nástroje (protože Evropa přestala dobytčatům sloužit už dávno předávno tomu a dnes si jednoduše pohodlně vystačí pouze s bičem) se tvar pro znak Lamed podobá celkem věrně. Jednalo se totiž o jakousi zmenšenou píku... celý článek

 

Kaf

(12. 09. 2009 11:28)

כ - ך Je-li Alef ve svém původním významu hlavou býčka (přeneseně pak Absolutním B-hem) je na této pomyslné "vyšší" úrovni i Jud, po všem, co jsme si o něm řekli, také počátkem čehosi, co se rodí z lůna TET. Ve světě symbolů je to ruka -- do pěstičky sevřená ruka novorozeněte... celý článek

 

Jud

(28. 07. 2009 14:49)

י Sefer Jecira vysvětluje, že veškeré skutečnosti povstaly z B-ha, jeho slovem. A všechny se promítají ve vzájemných vazbách mezi třemi, sedmi, dvanácti, deseti - zkrátka dvaatřiceti. Nebo také, že v každé skutečnosti lze vidět jen jinou "kvalitu" B-ha. B-h sám (tak jak ho můžeme pochopit tady) je kapičkou duchovního semene - Jud י. A Jeho přirozeností je konání, tvůrčí akt - He ה... celý článek

 

Tet

(28. 07. 2009 14:11)

ט Jak jsme si ukázali už v případě Chet, biblický chaos není nic negativního. Je to spíš jakási „plodová voda" obsahují puzení a vůli k životu. Hebrejsky koach le-chajjim. Pro větší názornost by nám mohla posloužit představa bazénu, v němž jsou implicitně přítomny všechny skutečnosti, které mají být v průběhu věků a vesmírů „reálně" stvořeny. (Tedy mimochodem i zárodky všech „duší"!).... celý článek

 

Chet

(28. 07. 2009 12:06)

ח Z obou druhů světla /or jašar spolu s or chozer/ tj. ze znaků Vav a Zajin se skládá další osmý znak alefbetu, znak Chet. Tradice mu říká znamení života... celý článek

 

 1 / 2  >  >>