Osobnosti

Moše ben Šem Tov Leon

15. 10. 2010 11:34

Rabbi a významný španělský kabalista, podle některých pramenů tvůrce Zoharu, ačkoli je spíše jen jeho vydavatelem. Sám tvrdil, že autorem Zoharu je rabbi Simeon ben Jochai. Za pronásledování židů uprchl do Lyonu, kde také zemřel.
Zdroj: Nakonečný M.: Lexikon magie, Praha 2001
 

zpět