Osobnosti

Móše

26. 05. 2009 13:50

Jméno Moshe (Mojžíš) pochází z hebrejského slova Moshech (táhnout), jako táhnout z tohoto světa. Mojžíš se během svých odhalení odlišoval od ostatních kabalistů, bylo mu nařízeno, aby je zveřejnil v písmu a založil vzdělávací centra.

Mojžíš měl 70 žáků a Yehoshua Ben Nun (Joshua, syn Nunův) byl tím, kdo se stal jeho následníkem. Mojžíš udělal víc, než že jen zkoumal Vyšší Svět. Pracoval v našem světě s praktickou realizací toho, čeho dosáhl v duchovnu – jako například exodus z Egypta. Díky moudrosti a Vyšším Silám, které získal zhora, vyvedl Izraelity z vyhnanství.

Jeho dalším úkolem bylo napsat knihu, s jejíž pomocí mohl každý člověk "dobýt" Vyšší Svět. Díky jeho knize mohli v duchu opustit Egypt a přestat uctívat idoly, slunce a jiné falešné bohy. Umožnila jim vstup do duchovního Izreale – Atzilutu, světa věčnosti a úplnosti.

Mojžíš ve své knize vytvořil metodu - Tóru (Pentateuch), ze slova Ohr (Světlo). Obsahuje instrukce, jak použít Světlo jako prostředek k postupu v duchovním světě. Všichni lidé mohou odhalit celý obraz stvoření: pokud jen budou číst instrukce a správně je pochopí, mohou dosáhnut žádaného výsledku a splnit konečný cíl. Mojžíšova metoda Tóry, přizpůsobená dnešním duším, umožňuje komukoliv dosáhnout Mojžíšovy duchovní úrovně.

Zdroj: Kabbalah
 

zpět