Osobnosti

Abraham

26. 05. 2009 13:50

Abrahám přišel 20 generací po Adamovi a byl prvním, kdo vedl organizované kabalistické studie. Viděl zázraky lidské existence a pokládal si otázky o stvořiteli, a tak objevil Vyšší Světy.

Abrahám předal znalosti a metodu, kterou použil k získání Vyšších Světů následujícím generacím. Touto cestou byla kabala předávána z učitele na žáka po mnoho století. Každý kabalista přidal svou unikátní zkušenost a osobnost tomuto tělu nashromážděného vědění.

Abrahám žil v Mezopotámii a, jako všichni její obyvatelé, uctíval slunce, měsíc, kameny a stromy. Ale jednoho dne si začal říkat, "Jak byl stvořen svět?"; "Proč se vše "točí" kolem nás?"; "Co znamená život?" :Jistěže zde musí být nějaký smysl života," myslel si…"začátek, konec, příčina a následek. Musí zde být síla, která vše uvádí do pohybu!" Abrahám si pokládal tyto otázky a časem, skrze obraz našeho světa, cítil a viděl to samé, co viděl Adam – že žil ve dvou světech záověň, v duchovním a hmotném.

A ano, jsou to stejné otázky, které přivádějí kabalu do poředí v dnešní společnosti. Stejně jako kabalisté před ním, Abrahám psal o svých objevech. Jeho kniha Sefer Yetzira (Kniha Stvoření), je dalším důležitým textem po HaMalaach Raziel. Sefer Yetzira má oproti delším kabalistickým textům jen pár tuctů stránek.

Abrahámova úloha při psaní své knihy nebylo učit, jak dosáhnout Vyššího Světa, ale pouze označit jako osnovu pár základních zákonů, které objevil. Kabalisté ji označují jako těžkou knihu pro studium právě proto, že byla napsáno pro lidi, kteří žili před několika tisíci lety. V těch dobách lidé nebyli tak hrubí jako dnes. Dokázali porozumět textu, dokonce i když byl napsán velmi stručně. Dnes potřebujeme mnohem detailnější text, abychom v něm mohli najít něco, co se k nám vztahuje. Právě proto Baal HaSulam napsal své komentáře ke Knize Zohar a Stromu Života (stejně jako Michael Laitman dnes komentuje Baal HaSulamovy knihy).

Když Abrahám objevil duchovno, okamžitě začal své znalosti šířit. Proto je psáno, že sedával ve dveřích svého stanu a zval lidi dovnitř. Zde je učil, co sám poznal o duchovnu. Tito studenti, které Abrahám pozval do svého stanu, se postupně staly první skupinou v historii, která studovala kabalu.

Zdroj: Kabbalah
 

zpět