Osobnosti

Adam

26. 05. 2009 13:43

Adam, partner Evy a přechodný obyvatel zahrady Edenu, označuje počátek konečné fáze evoluce: duchovní fáze. V kabale je Adam považován za počáteční (kořenovou) fázi duchovna lidstva. Proto je nazýván Adam HaRishon, První člověk.

Adam byl také prvním člověkem, který napsal kabalistickou knihu, HaMalaach Raziel (Anděl Božího tajemství), malou knihu, která zahrnovala pár tabulek a nákresů. (Mělo by být bráno v potaz, že ač kabalisté připisují tuto knihu Adamovi, nemáme psaný důkaz, že je skutečně autorem.) Jméno HaMalaach Raziel pochází ze slov Malaach (anděl), Raz (tajemství) a El (Bůh). Tedy, HaMalaach Raziel nám odhaluje Stvořitelova tajemství.

Samozřejmě

Kabalistické knihy jsou nacpány živými popisy všeho od dvou jdoucích lidí, kteří mluví se svým honákem oslů, až po létající věže. Následkem toho byste mohli být lehko svedeni k názoru, že jsou zde světy, kde se tyto věci dějí na fyzické úrovni. Nedějí. Všechny příběhy v kabale popisují spojení člověka se Stvořitelem, úroveň altruismu člověka a snahu člověka se takovým stát. Proto je tak důležité studovat s učitelem, který může poskytovat správná vysvětlení a přivést vás “zpátky na Zem.”

Podle kabalistické tradice napsal Adam knihu Anděl Božího tajemství více než před 5,769 lety. Adam používal alegorie a metafory, aby nám pověděl, jak si uvědomil, že žije ve dvou světech, v pozemském a duchovním. Cítil celou Vyšší Existenci, ale nemohl ji popsat způsobem, kterému dnes můžeme rozumět. Dosáhl jí skrze své pocity a tak ji popsal nejlépe, jak dokázal.

Pokud prozkoumáte knihu Anděl Božího tajemství, je zřejmé, že autor není necivilizovaný, nevzdělaný lovec mamutů. Adam byl kabalista velmi vysokého stupně, který na své duchovní cestě objevil základní tajemství stvoření. Studoval Vyšší Svět, kde se naše duše potulují, než sestoupí na Zem, kde se rodíme, a kam (do Vyššího Světa) se naše duše vrací po smrti. Adam nám říká, jak se tyto duše seskupují do jedné duše a staví to, co nazýváme “člověk,” čehož jsme jen fragmenty.

Zdroj: Kabbalah
 

zpět