Ghetta, budovy a instituce

Bejt midraš

Bejt midraš

12. 05. 2009 10:22

Bejt midraš (hebrejsky: בית מדרש, doslova „dům bádání“, „dům studia“), někdy zkráceně pouze Midraš nebo aškenázsky Bejs medreš, je židovská studovna, kde se mohou muži a v některých neortodoxních komunitách i ženy věnovat studiu Tóry, Talmudu a další halachické literatury. Poprvé je zmíněn v talmudské literatuře v éře tzv. párů (zugot), tedy v době před rokem 100 př. n. l..
V období starověku byl Bejt midraš učenci považován za významnější než samotná synagoga a to přestože „dům učení“ sloužil mnohdy zároveň i jako „dům modlitby“ (bejt tfila) či „dům shromáždění“ (bejt ha-kneset, tedy synagoga) - sloužil totiž i jako místo, kde se studovala Tóra a vynášela halachická rozhodnutí.
Podle halachy se v Bejt midraš činila rozhodnutí většinou až po dlouhé rozpravě a debatě. Ve většině případů slouží Bejt midraš i dnes jako synagoga, nebo slouží jako hlavní místnost ješivy zároveň ke studiu i k modlitbám. V některých případech je naopak tzv. zimní modlitebna (menší místnost v synagoze, která sloužila k modlitbám během zimních měsíců) nazývána jako Bejt midraš.
 

zpět