Hlavní strana

Aškenazim

(29. 04. 2009 19:19)

Aškenázové, (hebrejsky אשכנזים, Aškenazim), je obecné označení pro Židy pocházející ze střední a východní Evropy. Původ označení V raném středověku pojmenovávali Židé, přicházející do Evropy, nové země podle zemí, které byly uvedeny v Bibli. Území dnešního Německa pojmenovali po biblické zemi Aškenaz (Genesis 10, 3). Aškenaz byl synem Gomera, kterého rabínští učenci ztotožnili s prapředkem Germánů (Joma 10a)... celý článek

 

Karaité

(29. 04. 2009 15:41)

Karaité (hebrejsky קָרָאִים,בני מקרא,בעלי מקרא, Kara'im, Bnej Mikra, Ba'alej Mikra; arabsky Qaraijjun, doslova: Písmáci, Synové Písma, Vlastníci Písma) jsou židovským hnutím, někdy označovaným za sektu, které existuje od 8. století... celý článek

 

Masorti

(29. 04. 2009 15:25)

Konzervativní judaismus je vedle ortodoxního a reformního judaismu jedním z hlavních proudů současného judaismu. Tento směr je znám pod hebrejským názvem Masorti (מסורתי, tradiční). Masorti Olami je celosvětová zastřešující organizace konzervativního judaismu. Konzervativní judaismus vznikl v první polovině 19. století v Evropě. Skutečného rozvoje dosáhl až v USA. Jedná se o kompromis mezi ortodoxním a reformním judaismem... celý článek

 

Ortodoxní judaismus

(29. 04. 2009 15:23)

Ortodoxní judaismus je proud judaismu, který v současnosti zastává zhruba 20 - 30% židů na světě. Tento termín se objevil začátkem 20. století, když se od judaismu začaly odštěpovat volněji smýšlející skupiny, ze kterých později vzešel reformní, liberální a konzervativní judaismus... celý článek

 

Charedim

(29. 04. 2009 15:19)

Charedim (hebrejsky חֲרֵדִים, sg. charedi) označuje příslušníky nejkonzervativnějšího směru ortodoxního judaismu i judaismu vůbec. Slovo charedim je odvozeno od slova charada (strach, třes, bázeň), které bývá interpretováno jako „Ten, kdo se třese ve strachu při Jeho slovu.“ Někdy se proto pro charedim užívá výraz „bohabojní“... celý článek

 
Památky a historie

Památky a historie

(22. 04. 2009 20:56)

Pražské židovské muzeum Fiedler, Jiří: Židovské památky v Čechách a na Moravě Europe - synagogues and people (1890-1930) .. celý článek

 
Knihovny a texty

Knihovny a texty

(22. 04. 2009 20:51)

Kabala (věnováno převážně luriánské kabale, unikátní překlady) Hebrejské knihy (i vzácné, staré.. ke stažení v pdf) Nová Bible Kralická Kicur Šulchan Aruch .. celý článek

 
Židovské obce a komunity

Židovské obce a komunity

(22. 04. 2009 20:39)

Federace židovských obcí v ČR Židovská obec v Praze ŽO Brno ŽO Olomouc ŽO Ostrava .. celý článek

 
Hudba a on-line radia

Hudba a on-line radia

(22. 04. 2009 19:49)

Aish haTorah Yitzhak Attias České kapely hrající klezmer Israel radios on-line .. celý článek

 
Pomůcky

Pomůcky

(22. 04. 2009 19:38)

Davar 3 Programy a studijní materiály Olam Průvodce košer potravinami Hebrejské fonty (ttf) .. celý článek

 
Studium

Studium

(21. 04. 2009 23:11)

Lamedwaw Languageguide Ancient hebrew research center Hebrew for christians .. celý článek

 
Synagogy

Synagogy

(25. 03. 2009 21:37)

Modlitebna nebo synagoga byla duchovním středem každé žid. obce. Mezi těmito dvěma pojmy nelze vymezit přesnou hranic, takže některé objekty či prostory určené ke konání žid. bohoslužeb bychom mohli označit oběma názvy... celý článek

 

<<  <  11 / 11