Hlavní strana

Čtení z Tóry

Čtení z Tóry

(19. 05. 2010 19:53)

Čtení z Tóry (hebrejsky: קריאת התורה, Kri’at ha-Tora) je součást židovské liturgie, kdy se předčítá týdenní oddíl (paraša) ze svitku Tóry. Čtení podléhá řadě pravidel a může být prováděno pouze pokud je v synagoze nebo na jiném, pro čtení vyhrazeném místě přítomen minjan... celý článek

 
Šehechejanu

Šehechejanu

(19. 05. 2010 19:51)

Šehechejanu (hebrejsky: שהחינו, doslova „jenž nás nechal dožít“) je židovské požehnání, které se pronáší při následujících příležitostech: na začátku svátku (obvykle při zapálení svíček nebo při kiduši; na Jom kipur se říká v synagoze bezprostředně po modlitbě Kol nidre); při setkání s přítelem po nejméně třicetidenním odloučení; před prvním jezením sezónního ovoce v dané sezóně (tzv... celý článek

 

Modloslužba

(19. 05. 2010 19:33)

Modloslužba (též idolatrie z řeckého ειδωλατρεια – „služba obrazům“; podle některých názorů je slovo odvozeno z hebrejštiny) je projevování náboženské úcty fyzickým předmětům (sochám, obrazům, symbolům). Definice pojmu a způsob jeho užívání vychází z judaismu, v němž je praktikování modloslužby zákázáno jedním z přikázání Desatera. Odtud ji více či méně důsledně převzala (např. i s tzv... celý článek

 
Metatron

Metatron

(19. 05. 2010 19:25)

Metatron (hebr. מטטרון nebo מיטטרון) je v judaismu andělský vládce a princ kůru serafínů. Je princem moudrosti. Píše se o něm v Talmudu, v knize Enoch nebo Zohar. Nejvýznamnější text se nachází v Hechalot Rabbati. Zde má Metatron vysoké postavení, je nazýván jako ‘menší JHVH’ nebo spolustvořitel světa. V Talmudu se píše že funkce knížete světa byla přesunuta z Michaela na Metatrona... celý článek

 
Ústní Tóra

Ústní Tóra

(19. 05. 2010 19:22)

Ústní Tóra (hebr. תורה שבעל פה / Tora še-be-al-pe) je termín, který v judaismu označuje veškerou nábožensko-právní literaturu, ustanovení a tradice, které nejsou přímo zmíněné v Tóře, tj. Pentateuchu, pro který se v těchto případech používá název Psaná Tóra (hebr. תורה שבכתב / Tora še-bichtav)... celý článek

 

Kitl

(19. 05. 2010 19:12)

Kitl je jednoduchý bílý oblek (tvaru noční košile), který symbolizuje čistotu a pomíjivost lidského života. Židovští muži jej nosí během Vysokých svátků (Jom Kipur, Roš ha-šana), kantor jej nosí během bohoslužby Musaf při svátku Šemini aceret a Pesach. Při domácím pesachovém sederu jej obléká ten, který vede bohoslužbu. Nosí jej také ženich při svatebním obřadu. Zbožní Židé jsou pochováváni v pohřebním rubáši (tachrichim) nebo v kitlu... celý článek

 
Gijur

Gijur

(19. 05. 2010 19:10)

Gijur (hebrejsky: גיור) je konverze k judaismu. Člověk, který tímto způsobem přestoupil na židovskou víru, se nazývá ger (v ženském rodě gijoret). Archetypem konvertity je Abram (Abrahám), který společně s ženou Sárou přestoupil na víru v pravého Boha, opustil svůj dosavadní svět a následoval jej k službě a budoucímu zaslíbení... celý článek

 
Hebrejské písmo

Hebrejské písmo

(18. 02. 2010 08:33)

Hebrejské písmo je písmo, jímž se zaznamenává hebrejština. V průběhu dějin se podoba písma proměňovala. V období 10. – 6. století př. n. l. se pro zápis hebrejštiny používalo tzv. paleohebrejské písmo, jež vycházelo z fénického písma. S rostoucím vlivem aramejštiny se však k zápisu hebrejského textu stále více užívaly aramejské znaky, jež byly pro zápis hebrejštiny uzpůsobeny do tzv. kvadrátního písma... celý článek

 

Přepočet datace na náhrobcích

(09. 09. 2009 17:12)

.. celý článek

 

Parafráze a citace na náhrobcích

(08. 09. 2009 16:13)

Nejčastěji používané obraty na židovských náhrobcích. Originál pdf soubory ke stažení ZDE .. celý článek

 
Jost Amman

Jost Amman

(04. 09. 2009 09:38)

Jost Amman (* 13. června 1539, Zürich, Switz. Zemřel 17.března 1591, Nürnberg, Bavorsko Německo) byl švýcarský umělec, slavný hlavně díky jeho dřevořezům, které dělal hlavně pro knižní ilustrace. Amman se narodil v Curychu jako syn profesora klasiky a logiky. Sám byl dobře vzdělán. Z té trochy, které o něm víme, je známo, že se přestěhoval do Norimberku v roce 1560, kde žil až do jeho smrti v březnu 1591... celý článek

 
Josef Váchal

Josef Váchal

(26. 08. 2009 09:55)

Fotogalerie Exlibris Fotogalerie Šumava umírající a romantická Tato galerie sice nemá s židovskými hřbitovy nic do činění, ale dílo pana Váchala mám rád. Josef Váchal (23. září 1884 Milavče u Domažlic – 10. května 1969 Studeňany u Jičína) byl český malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář a v neposlední řadě také spisovatel a básník... celý článek

 
Hieronymus Bosch

Hieronymus Bosch

(04. 08. 2009 08:24)

Hieronymus Bosch, vlastním jménem Jeroen Anthonisz van Aken, (kolem 1450 – cca. 9. srpna 1516) byl přední holandský malíř 15. a 16. století. Tvořil v rané nizozemské renesanci. Většina jeho prací znázorňuje hříchy a morální úpadek lidstva. Bosch na svých obrazech často zobrazoval démony, části lidského těla, zvířat a strojů, aby vyjádřil obavy a strach, které vytváří lidské zlo... celý článek

 
Šabat

Šabat

(09. 07. 2009 14:47)

Šabat (hebrejsky: שבת, od kořene ש-ב-ת, ustat, odpočinout) je v judaismu sedmý den v týdnu, věnovaný odpočinku a upuštění od pracovní a všední činnosti. Šabat je nejdůležitější svátek v judaismu (o post nejvyššího se dělí s Jom kipur), jeho dodržování je nařízeno přímo Desaterem a v rabínské literatuře je brán jako pravzor všech svátečních dnů... celý článek

 
Martin Buber

Martin Buber

(17. 06. 2009 08:58)

Martin Buber (8. února 1878 Vídeň – 13. června 1965 Jeruzalém) byl židovský filosof náboženství a překladatel rakouského původu. Podílel se na sionistickém hnutí a zasazoval se o vyrovnání s palestinskými obyvateli Izraele. Život a dílo Martin (hebrejsky Mordechai) Buber se narodil ve Vídni v židovské rodině. Jeho děd, Solomon Buber, byl významný učenec, který se věnoval studiu židovských chasidských tradic a Tóry... celý článek

 

<<  <  2 / 11  >  >>